724 – Mijn Kerk op aarde wordt aangevallen en dat betekent dat Mijn Lichaam opnieuw zal gekruisigd worden, zoals voorzegd.
Zondag 3 maart 2013, 11.45 u.

724 – Mijn Kerk op aarde wordt aangevallen en dat betekent dat Mijn Lichaam opnieuw zal gekruisigd worden, zoals voorzegd.
Zondag 3 maart 2013, 11.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou worden opgezet, want Ik Ben elke seconde met jou om je sterker te maken. Het verdriet Mij jou te zeggen dat je veel verbale beschimpingen zult ondergaan omdat dit het tijdstip is van Mijn plan van redding.

Want dit is de tijd waarin niet alleen vurige katholieken op de proef gesteld worden in hun geloof en hun trouw jegens Mij, het zal ook de grootste beproeving zijn voor alle christenen in alle delen van de wereld.

Tot diegenen die jou beschuldigen van ketterij zeg Ik het volgende: Ik, Jezus Christus, zal nooit liegen want Ik Ben de waarheid. Ik zou jullie nooit kunnen bedriegen want dat zou nooit mogelijk zijn. Denk eraan dat de Kerk Mijn Lichaam is. Mijn Kerk op aarde wordt aangevallen en dat betekent dat Mijn Lichaam opnieuw zal gekruisigd worden, zoals voorzegd. Daarmee bedoel Ik dat Mijn Lichaam niet langer zal aanwezig zijn vanaf het ogenblik waarop de Heilige Eucharistie door geestelijken verwijderd wordt in de Heilige Stoel te Rome. Dat zal werkelijkheid worden en jullie moeten zich daarvan afwenden.

Ik vraag jullie te bidden voor al Gods kinderen – voor al Mijn gewijde dienaren met inbegrip van de misleide valse profeten. Nochtans zal Ik jullie nooit vragen te bidden voor de Antichrist want dat is niet mogelijk.

Word wakker, jullie allen, en luister naar wat Ik jullie moet vertellen. Jullie moeten niet panikeren, de moed verliezen of de hoop opgeven, want deze gruwel zal de laatste kwelling zijn die al Gods kinderen zullen meemaken en doorstaan voor Ik terugkom.

Dat zal de dag zijn van grote heerlijkheid en grote vreugde en Mijn Komst zal het kwaad beëindigen dat de aarde verwoest.

In plaats van te vrezen, wees verheugd. Jullie moeten uitkijken naar Mijn Tweede Komst want Ik breng het Nieuw Paradijs met Mij mee dat jullie beloofd werd.

Wanneer jullie Mijn kruis dragen, dan zal dat altijd moeilijk zijn. De tijd waarin jullie nu leven brengt een soort van kruisiging met zich die de meeste christenen zeer moeilijk om dragen zullen vinden – zo groot zal hun pijn zijn.

Die arme zielen die niet geloven dat Ik de waarheid spreek in deze boodschappen, moeten zichzelf het volgende afvragen. Geloven jullie in de heilige Bijbel en in de profetieën die in de boeken ervan verkondigd worden? Hechten jullie geloof aan de Antichrist en de openbaringen betreffende de valse bedrieger die langs slinkse wegen beslag zal leggen op de Stoel van Petrus?  Indien ja, aanvaard dan dat dit de tijd is waarin die gebeurtenissen zich voor jullie ogen ontrafelen. Het is niet voor de toekomst – het gebeurt nu. Aanvaard dat moedig en kom tot Mij in volledig vertrouwen, want Ik bemin jullie. Houd jullie ogen wijd open. Jullie moeten niet terugschrikken voor de waarheid.

De gruwel is nu begonnen. Wanneer jullie Mijn beker weigeren dan beletten jullie Mij om de zielen te redden die Ik nodig heb om het Verbond te voltooien dat Mijn Vader beloofd is.

Ik zegen jullie. Ik hunker ernaar dat jullie harten zich openen zodat Ik jullie kan meenemen in Mijn schitterend Koninkrijk.

Jullie Jezus