723 - Ik verzoek al Mijn gewijde dienaren Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed
Donderdag 28 februari 2013, 23.55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om in deze tijd al Gods kinderen te bedekken in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld te laten optrekken.

Jullie moeten vurig bidden voor al Mijn gewijde dienaren die zich op dit tijdstip in een vreselijke staat van verwarring bevinden. Zij zullen zo verdrietig zijn in de komende paar weken omwille van de gezagsoverdracht van Mijn Heilige Plaatsvervanger, dat zij niet zullen weten waarheen zich te wenden.

Ik verzoek al Mijn gewijde dienaren Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed. Ik zal hun de genaden schenken die zij nodig zullen hebben om de waarheid van Mijn Leer te onderscheiden. Dan zullen zij het bedrog herkennen dat hun zal aangeboden worden.

Zij moeten nooit aan Mij twijfelen. Zij moeten al hun vertrouwen in Mij stellen. Zij mogen Mijn Naam nooit verloochenen en zij moeten te allen tijde waakzaam blijven.

Zeg hun dat Ik hen teder bemin en dat zij bijzondere gaven vanuit de Hemel zullen ontvangen. Die gaven zullen aan hen vrede, hoop en moed schenken in de woelige tijden die binnen Mijn heilige Kerk op aarde op komst zijn.  

Jullie Jezus