722 – Alleen de dapperen en moedigen onder jullie, zij die Mij het meest beminnen, zullen Mijn leger naar de redding leiden.
Donderdag 28 februari 2013, 23.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen die er bijna zijn, brengen een vreselijke duisternis en vertwijfeling mee: iets gelijkaardigs heeft zich in jullie leven nog nooit voorgedaan.

Deze duisternis zal er een zijn van de geest en zal veroorzaakt worden door de leegte van die zielen die de Antichrist en de Valse Profeet volgen. De spirituele pijn die zij zullen toebrengen aan de Christenen, die zullen weigeren naar ketterij te luisteren, zal moeilijk om dragen zijn.

Ik vertel jullie dit alleen opdat jullie in je hart zouden weten dat de pijn van verwerping die jullie voelen een gevolg zal zijn van het feit dat jullie in Mijn Naam zullen lijden door Mijn Heilig Woord te handhaven.

Jullie mogen nooit de hoge eisen in vraag stellen die van jullie gevorderd worden, noch het vertrouwen verliezen, want Ik, jullie Koning, beschik over de macht om zeker te stellen dat jullie dat kunnen verdragen. Evenmin mogen jullie ooit betwijfelen dat dit resterend leger, waarvan jullie nu deel zullen uitmaken om trouw te blijven aan Mij, Jezus Christus, voorzegd werd.

Luister niet naar diegenen die zullen trachten om jullie te overtuigen dat jullie geen geloof mogen hechten aan Mijn heilige boodschappen voor de wereld, want zij worden bedrogen. Jullie moeten bidden voor diegenen die niet de kracht of de geest van onderscheiding zullen hebben en die zullen kiezen voor de verkeerde wegsplitsing. Velen die de Valse Profeet volgen zullen proberen om jullie mee te trekken op dezelfde weg.

Broeder zal strijden tegen broeder en zuster, vader tegen zoon, moeder tegen dochter – allen in hun zoektocht om de waarheid te volgen, maar zo velen zullen er niet in slagen om de dwalingen te ontdekken in de onderrichtingen van de Valse Profeet en zij zullen voor Mij verloren zijn.

Alleen de dapperen en moedigen onder jullie, zij die Mij het meest beminnen, zullen Mijn leger naar de redding leiden. Zij zullen miljarden zielen meebrengen naar de veiligheid, onder Mijn begeleiding. Daarom mogen jullie nooit opgeven.

Jullie Jezus