721 – Jullie moeten Mijn Heilige Eucharistie blijven ontvangen. Hou niet op met jullie dagelijks Misoffer, want jullie zullen het niet zijn die gedwongen worden om die beslissing te nemen.
Woensdag 27 februari 2013, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen gedurende enige tijd voortgaan en Ik verzoek al Mijn volgelingen dringend om ze te blijven bijwonen zoals voorheen.

Jullie moeten Mijn Heilige Eucharistie blijven ontvangen. Hou niet op met jullie dagelijks Misoffer, want jullie zullen het niet zijn die gedwongen worden om die beslissing te nemen. Men zal verklaren dat er een andere soort offerdienst voor God zal komen en jullie zullen ogenblikkelijk weten wanneer dat zal gebeuren, want de praktijk van de Heilige Mis zal door de Valse Profeet worden stopgezet. In plaats van de Heilige Mis zal er een enig en wereldwijd heidens ritueel komen en jullie, Mijn geliefde volgelingen, gezegend met de gave van de Heilige Geest, zullen dat herkennen voor wat het zal zijn.

Jullie mogen nooit de Kerk opgeven die Ik aan de wereld schonk, die gegrondvest is op Mijn Leer, en evenmin het Offer van Mijn dood op het kruis, dat jullie wordt aangeboden met het allerheiligste gaven.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn Mijn Kerk. Mijn geliefde priesters en geestelijken, gezegend met de gave van de Heilige Geest, zullen Mij nooit in de steek laten.  Noch zullen zij jullie verlaten. En daarom zal Mijn Kerk blijven bestaan omdat ze nooit kan vergaan. De Kerk is Mijn Lichaam op aarde en kan daarom nooit vernietigd worden. Maar zij zal wel verdrukt worden, gekweld en afgedankt om achtergelaten in de woestenij te sterven. Ofschoon door Mijn vijanden elke poging zal ondernomen worden om ook het laatste stukje leven te vernietigen, zal Mijn Kerk herrijzen. Maar onthoud dat zij nooit zal sterven, al zou het zo kunnen lijken.

Mijn Kerk op aarde zal in omvang afnemen en zal, niet uit eigen tekortkoming, het resterend leger worden.

Mijn ware plaatsvervanger die terzijde geschoven is, zal strijden om Gods kinderen zo goed als hij kan, te leiden. En Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie zal leiden, jullie zal optrekken en jullie bevrijden van het kwaad dat jullie zal opgedrongen worden, een kwaad dat plots en vreselijk zal eindigen voor al diegenen die partij kiezen voor de Antichrist en zijn slaven.

Jullie Jezus