720 – Een van de andere politieke leiders, waarover Ik een tijd geleden sprak, zal spoedig vermoord worden.
Dinsdag 26 februari 2013, 22.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, waarover Ik een tijd geleden sprak, zal spoedig vermoord worden. (*)

Ik wil dat jij achteraf aan allen bekendmaakt wie deze persoon is, zodat nadien meer (mensen) de waarheid van de boodschappen zullen aannemen door het bewijs dat aan jou en anderen gegeven wordt. Deze arme ziel ontsnapte een tijdje geleden reeds aan de dood, maar zijn nieuwe populariteit zal hem in gevaar brengen. Hij is een vijand van de maçonnieke krachten en zij zullen zijn leiderschap niet lang tolereren.

Wanneer jullie, Mijn volgelingen, zien dat de profetieën plaatsvinden die aan een uitverkoren ziel gegeven werden, dan zullen jullie weten dat deze (profetieën) de waarheid verkondigen en dat zij gegeven werden vanuit de Hemel, want zij zou niet in staat zijn dit te verzinnen.

Het is Mijn verlangen om aan diegenen die Mijn boodschappen minachtend afwijzen, te bewijzen dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus Christus, die tot de wereld spreek door deze profeet. Hoewel het Mij grote vreugde schenkt te zien hoezeer jullie Mij liefhebben en de gebeden volgen die jullie door de Hemel overhandigd worden, zijn het toch de sceptici die Ik moet omarmen.

Zeer spoedig zal er in Europa een scheiding ontstaan, tussen al die landen die onderling verbonden zijn met de EU en het land waarin de Stoel van Petrus zich bevindt.  Dat zal uitlopen op een oorlog, die van een afwijkende soort zal zijn dan andere oorlogen. Maar hij zal wreed zijn. Mensen zullen tegen elkaar opstaan in Duitsland, Italië en Frankrijk. Jullie moeten bidden dat Mijn volgelingen sterk blijven en ervoor zorgen dat in deze landen snel ‘Jezus-tot-de-Mensheid’ gebedsgroepen opgericht worden.

De tijd is gekomen voor Mij, Jezus Christus, het Lam van God, om meer informatie te openbaren die in de Zegels vervat zit. Ik zal dat behoedzaam doen, daar jullie zowel geestelijk als fysiek moeten voorbereid zijn. Als een God van Gerechtigheid, zal Ik ervoor zorgen dat Ik jullie allen zal leiden en zegenen met Mijn sterkte terwijl elke laag zich de een na de ander ontvouwt.

Jullie geliefde Jezus