719 – Hij zal een zeer nauwe bondgenoot zijn van de valse profeet en maakt zich geen  begoocheling over wie hij is – de zoon van Satan
Maandag 25 februari 2013, 23.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld uit zijn sluimering schudden ongeacht welke religie de mensen volgen, indien er al een is, want de stem van de kleine hoorn zal de aandacht opeisen in heel de wereld. Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger luidop schreeuwen en trots zijn oplossing verkondigen om alle kerken tot één enkele te verenigen. Begroet als een moderne vernieuwer zal hij toegejuicht worden door de seculiere wereld omdat hij de zonden zal vergoelijken.

Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet alleen de Leer van de Katholieke Kerk zullen tegenspreken maar die ook in strijd zullen zijn met alle christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen zijn ze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid onthuld wordt. De waarheid van Mijn Woord dat aan jou gegeven is, Mijn dochter, zal eindelijk langzaam tot hen beginnen door te dringen. Hoe zullen ze wenen van verdriet wanneer zij zich realiseren dat Ik het ben, Jezus Christus, die – met de zegen van Mijn Vader – aan jou de profetieën van de eindtijd openbaar in elk detail.

Dan zullen zij elk Woord van Mijn heilige lippen verslinden wanneer Ik nog meer komende gebeurtenissen onthul om de mensheid voor te bereiden. Het is zeer belangrijk dat de mensen Mijn oproep horen en beantwoorden opdat Ik iedereen kan redden uit de greep van het Beest.

De Valse Profeet, terwijl hij met zijn hooghartige ambities bezig is om indruk te maken op de Katholieken in de wereld, zal voor een tijd terzijde geschoven worden omdat dan de Antichrist op het wereldtoneel verschijnt, zoals voorzegd. Wanneer jullie de media horen berichten over de nieuwe, beloftevolle, bekwame vredesonderhandelaar, dan weten jullie wie hij is. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot zijn van de Valse Profeet en maakt zich geen begoocheling over wie hij is – de zoon van Satan.

Denk eraan dat hoe vreesaanjagend dat ook zal lijken, dat Ik, Jezus Christus, de Koning ben. Geen mens, geen vijand, heeft meer macht dan God. Maar de strijd om de zielen moet gestreden worden, zoals voorzegd. Door Mijn Woord, Mijn boodschappen en Mijn gebeden te verspreiden, zullen jullie Mij helpen om de zielen te redden die Ik nodig heb, zodat Mijn Nieuw Paradijs gevuld kan worden met alle kinderen van God.

Vertrouw altijd op Mij, jullie Jezus, terwijl Ik jullie begeleid en bescherm tijdens deze gruwel op aarde. Ik beloof dat die periode kort zal zijn.

Jullie Jezus