718 – De grootste vergissing die jullie kunnen maken is ervan uit te gaan dat alleen verstokte zondaars in het vuur van de hel geworpen worden.
Zondag, 24 februari 2013, 22.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, bij de ervaring van de Waarschuwing zal de wereld zich splitsen in twee delen.

Het eerste deel zal bestaan uit diegenen die de Biecht (Belijdenis van de zonden) aanvaard zullen hebben en wier zielen ondergedompeld zullen zijn met de Heilige Geest. Vanaf die dag zal hun bekering totaal zijn en om die reden zullen zij te lijden krijgen vanwege diegenen die Mijn barmhartigheid verwerpen.

Het tweede deel zal samengesteld zijn – enerzijds - uit die verharde zielen wier trouw uitgaat naar het beest en die hun hart en ziel vrijwillig verpand hebben aan Satan, in de volle kennis van wat zij aan het doen zijn. Want zij hechten geloof aan het zogenoemde paradijs dat hij hun beloofd heeft maar dat uiteraard niet bestaat. Hun bestemming is eeuwig lijden in de vuren van de hel.

Anderzijds zijn er ook die zielen die niet geloven in God of in Mij, hun Verlosser, Jezus Christus. Velen van hen zullen Mijn barmhartigheid niet aanvaarden. Zij zullen zich niet bekommeren om de toestand van hun ziel omdat ze geloven dat die van geen tel is. Dat zijn de atheïsten – waarvan er vele mensen goed van hart zijn maar die denken dat zij de controle hebben over hun eigen leven en dat hun zoektocht naar wereldse genoegens hen zal staande houden in dit leven; dat die houding zal volstaan om hun vrede en voldoening te schenken, wat natuurlijk zo niet kan zijn want dat is onmogelijk zolang de zonde niet met wortel en al verwijderd is.

Hun eigenzinnigheid brengt mee dat zij niet naar Mijn Vader kunnen gaan, tenzij zij veranderen en Mij, Jezus Christus, erkennen. Zij kunnen geen toegang krijgen tot het Paradijs dat Hij geschapen heeft voor al Zijn kinderen.

De grootste vergissing die jullie kunnen maken is ervan uit te gaan dat alleen verstokte zondaars in het vuur van de hel geworpen worden. Jammer genoeg kunnen al diegenen die God verwerpen, God niet nabij zijn, noch kunnen zij gedwongen worden om Hem te aanvaarden. Hun vrije wil is het grote geschenk dat God hun verleend heeft. Door geen enkele vorm van geweld kan die van hen weggenomen worden. Het zal hun eigen vrije wil zijn die hun bestemming zal bepalen. Ofwel zullen zij Mijn Hand kiezen en het Paradijs binnengaan ofwel zullen zij geloof hechten aan de leugens die Satan in hun geest heeft binnengebracht en die hun lot zullen bezegelen.

Jullie Jezus