717 – Ja, Mijn Woord is bestemd voor allen, maar de bekendmaking van Mijn Boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid mee.
Zaterdag 23 februari 2013, 11.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan de wereld het Boek van de Waarheid voor elke ziel, in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet het volgende:

Ik geef aan jou, Mijn Dochter, het exclusieve recht om te beslissen hoe het vertaald, verdeeld en uitgegeven moet worden met de bedoeling dit Werk te beschermen. Al wat de publicatie van deze Boodschappen betreft kan alleen uitgevoerd mits jouw persoonlijke toestemming. Dat is Mijn wens en gelijk wie Mijn richtlijnen aan jou niet gehoorzaamt en Mijn Boodschappen uitgeeft voor eigen profijt, heeft Mijn Zegen niet.

Ja, Mijn Woord is bestemd voor allen, maar de bekendmaking van Mijn Boodschappen en hoe het Boek van Waarheid gepubliceerd wordt, brengt een enorme verantwoordelijkheid mee. Schenkingen zijn niet nodig aangezien de opbrengsten van de boeken gebruikt moeten worden voor de financiering van andere boeken en de kosten voor de publicaties in alle talen.

Jij, Mijn dochter, zult voortdurend aangevallen worden omdat je Mij in deze zaak gehoorzaamt. Je zal ervan beschuldigd worden te trachten voordeel uit dit Werk te willen halen, al zal je weten dat dit onwaar is en niet mogelijk.

Zij die jou vooral zullen aanvallen in deze aangelegenheid zullen diegenen zijn die op een of andere wijze winst willen maken of wensen te profiteren van Mijn Woord en zij zullen boos worden wanneer jij hun niet zal toestaan om dit Werk te controleren.

Daarom verklaar Ik dat niemand het recht heeft gekregen om Mijn Heilig Woord in boekvorm te verspreiden – alleen jij, Mijn dochter. Jij mag nochtans toelating geven, onder Mijn Begeleiding, aan diegenen die vragen om jou te helpen door websites en gedrukte documenten. Maar zij mogen dat enkel doen wanneer zij aan jou toelating vragen en krijgen om dat te doen.

Mijn Woord is heilig en voor Mijn wensen en opdrachten aan de mensheid moet alle eerbied getoond worden. Jullie, Mijn volgelingen, moeten doen wat Mijn profetes Maria van jullie vraagt en haar wensen eerbiedigen met betrekking tot de publicatie van Mijn Boodschappen. Wie haar aanvalt omwille van dit Werk, beledigt Mij, jullie Jezus.

Van jullie, Mijn volgelingen, zal vereist worden Mijn Heilige Wil op elk moment te doen, hoe  de toestand ook is. Ik begeleid Mijn dochter Maria. Zij is uitverkozen als de eindtijd profetes. Ik spreek door haar. Haar stem wordt Mijn stem. Haar verdriet en pijn zijn de Mijne. Haar liefde voor anderen is Mijn Liefde. Haar vreugde komt van Mijn Heilig Hart. Haar hand wordt door Mijn Hand geleid. Haar inzicht in de wijze waarop Ik wil dat Mijn Woord gehoord wordt, komt van Mij.

Mijn dochter heeft deze gaven van de Hemel ontvangen omwille van een goede reden. Luister naar wat zij jullie zegt, want jullie kunnen er zeker van zijn dat het van Mij afkomstig is.

Jullie Jezus