716 – Jullie leven in de tijd waarin vele van Gods kinderen heidenen zijn geworden.
Vrijdag 22 februari 2013, 23.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd waarin vele van Gods kinderen heidenen zijn geworden. Zelfs diegenen die als Joden of Christenen geboren werden hebben nu hun toevlucht genomen tot verschillende vormen van afgoderij, zoals voorzegd.

Hoezeer beledigt het Mij de achting te moeten aanzien die Gods kinderen in hun hart dragen voor eigen voldoening en een geloof in valse goden die alleen in hun geest bestaan.

De explosie van new age spiritualiteit en een voorliefde voor al wat te maken heeft met het tot rust brengen van de geest, hebben één gevolg: deze mensen verkeren in duisternis omdat zij weigeren Mij, Jezus Christus, te erkennen. Door vrijwillig het Licht van God af te dekken, stellen zij zichzelf open voor de duisternis van de geest van het kwaad. Satan en zijn demonen gaan op rooftocht naar zo’n zielen en veroorzaken binnen in hen een zeer sterke leegte waarvoor zij nooit troost zullen vinden, welke spirituele geneesmiddelen zij in de new age ook zoeken, want dat is niet de natuurlijke omgeving waarin zij geboren werden.

Het heidendom dat de mensheid vandaag in zijn greep heeft is op zijn hoogste punt sinds de tijd die voorafging aan Mijn geboorte op aarde. Alhoewel de waarheid van het bestaan van God aan de wereld werd bekend gemaakt en niettegenstaande Ik hen redde van de verdoeming door Mijn dood op het kruis, keren zij Mij toch hun rug toe.

Bezetenheid van zichzelf, zelfbewieroking en liefde voor wereldse buitensporigheden, dat is de gesel van de mensheid en dat vloeit voort uit een vertwijfeld gevoel van onbehagen, onrust en (geestelijke) dorheid. Afgoderij – een liefde voor beroemde mensen, valse goden en het uitstallen van heidense voorwerpen – brengt een wolk van duisternis over allen die gepassioneerd zijn door dergelijke bezigheden. Christenen worden door dergelijke mensen belachelijk gemaakt, maar door hun lijden en gebeden kunnen zij helpen om hun medemensen te redden van het vuur van de hel.

Wanneer jullie met deze valse goden koketteren, dan spelen jullie met de demonen van de hel die gezonden zijn om jullie voor eeuwig in de afgrond te trekken. Geloof nooit dat die heidense praktijken onschadelijk zijn, want dat zijn ze niet. Wanneer jullie je tijd en jullie geest met dergelijke verstrooiingen bezighouden, dan sluiten jullie jezelf af van God en van het eeuwig leven.

Word wakker voor de waarheid. Ik Ben de waarheid. Er is geen andere weg naar de eeuwige zaligheid dan alleen door Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon. Ik kom nu om de waarheid te openbaren, zodat ik jullie opnieuw kan redden en jullie eeuwig leven kan brengen door jullie te helpen jullie zielen in veiligheid te brengen.

Jullie Jezus.