715 – Deze grote verlichting van het geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsvervanger Rome heeft verlaten.
Woensdag 20 februari 2013, 19.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het onrechtvaardig kan lijken dat Gods kinderen zullen lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, moeten jullie het volgende weten. Alle zielen in de wereld zullen in zekere mate de pijn moeten doorstaan van verwerping en lijden die Ik doorstond, om gezuiverd te worden.

Omwille van Mijn grote barmhartigheid zal Ik verzekeren dat deze zuivering snel plaatsvindt. Dan zullen Mijn volgelingen in aantal toenemen en klaar staan voor Mijn Tweede Komst. Mijn Vader zal met grote tederheid van Hart, waken over alle  beproevingen waarmee al Zijn kinderen zullen te maken krijgen. Hij zal tussenbeide komen wanneer de kwaadaardige daden van vervolging, die aan Christenen opgelegd worden, de grens overschrijden van wat is toegestaan en Hij zal dergelijke boosaardige mensen vernietigen.

Jullie moeten nu Mijn goddelijke ingreep van barmhartigheid afwachten, want die zal de goeden scheiden van de slechten. Deze grote verlichting van het geweten zal plaatsvinden nadat Mijn heilige Plaatsvervanger Rome heeft verlaten.

Bereid jullie voor om jullie zielen te redden. En jullie, koppige zielen, jullie zullen een zeer korte tijd krijgen om in nederigheid neer te knielen en om Mijn barmhartigheid te vragen. Dan zullen de trompetten* te voorschijn komen en, zoals voorzegd, zullen de profetieën geopenbaard worden die naar het einde voeren.

Jullie Jezus

* De zeven trompetten: zie Openbaring 8,7-13;  9,1-21;  11,15-19;  8,7-13.