714 - Zij zullen zeggen dat hij schuldig was aan een misdrijf waaraan hij volledig onschuldig is
Dinsdag 19 februari 2013, 14.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, alstublieft, stel Mijn leerlingen op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

Zij moeten zich geen zorgen maken, want hoewel de doornenkroon is neergekomen op Mijn Plaatsvervanger, die door Mij, Jezus Christus, aangesteld werd om Mijn heilige Katholieke Kerk te besturen en die kwaadaardig verdreven werd - kom Ik eindelijk om jullie vrede te brengen.

Het volgende jaar zal voor jullie, Mijn geliefde leerlingen en voor Mijn laatste ware Paus zeer wreed en zeer pijnlijk zijn. Hij, tegen wie op kwaadwillige en doelbewuste wijze werd samengezworen, werd net zoals Ik, Jezus Christus, behandeld, geslagen en gegeseld. Nu zullen zij proberen hem te doden, net zoals zij Mij doodden. Zij zullen zeggen dat hij schuldig was aan een misdrijf waaraan hij volledig onschuldig is.

Ik, jullie geliefde Verlosser, zal jullie allen redden van de boosaardigheid, die velen zo zullen opvatten alsof zij van Mij, door de hand van Mijn bevel, zou gekomen zijn.

Ik onderricht Mijn Kerk zoals voorheen, maar alleen door de kracht van de Heilige Geest. De sleutels van Rome bevinden zich onder het bevel van Mijn geliefde Vader. Ik, Jezus Christus, ben klaar om weer neder te dalen bij Mijn Tweede Komst en Ik wil jullie in kennis stellen dat jullie, Mijn leerlingen, zullen lijden, net zoals Mijn eigen leerlingen tijdens Mijn tijd op aarde. Jullie, Mijn geliefden, zijn met Mij opgesloten in Mijn Heilig Hart, zodat jullie je met Mij in smart kunnen verenigen. Ik stort tranen om Mijn onschuldige, geliefde laatste Paus op aarde, Benedictus XVI, die door Mij gekozen werd om Mijn Kerk gedurende de laatste dagen te leiden.

Het zal enorme moed vragen van deze bereidwillige slachtoffers, die Mijn Heilig Woord verder zullen blijven verkondigen, terwijl zij vol met vreselijke twijfels zullen zitten. In hun harten weten zij dat Ik het ben die nu tot hen spreek en toch zullen zij overvallen worden door twijfels die veroorzaakt zullen worden door hen die zullen weigeren Mijn boodschappen tot de mensheid te aanvaarden en die nochtans ook aan Mij zijn toegewijd.

Ik schenk jullie nu dit kort bijzonder kruistochtgebed. Het is een wondergebed om al diegenen die het bidden, in staat te stellen Mijn Tegenwoordigheid in hun zielen te voelen. Het zal hen ook helpen de waarheid te zien die Ik hun beloofde en die hun gedurende de eindtijd altijd zal gegeven worden.

Kruistochtgebed (101) Wondergebed om de Tegenwoordigheid van Jezus te voelen.

“O Lieve Almachtige Vader, Schepper van al wat is en zal zijn, help ons allen die de Tegenwoordigheid van Uw geliefde Zoon in de Kerk vandaag kunnen (h)erkennen, om zeer sterk te worden.

Help mij mijn angst te overwinnen, mijn eenzaamheid en de afwijzing van mijn dierbaren waaronder ik lijd, wanneer ik Uw Zoon, Jezus Christus, mijn Verlosser navolg.

Alstublieft, bescherm mijn geliefden ervan, in de valstrik te lopen door leugens te geloven, die door Satan beraamd werden om te vernietigen, te verdelen en verwarring onder al Gods kinderen te veroorzaken.

Alstublieft, help al diegenen die de gruwel in Uw Kerk volgen, om gered te worden van het eeuwige vuur van de hel. Amen.”

Mijn geliefde volgelingen, jullie kennen Mij intussen. Wat jullie nu zullen zien in het omhulsel van wat eens Mijn Kerk op aarde was, zal jullie misselijk maken. Jullie zullen wenen en huilen tot jullie niets meer voelen. En wanneer jullie dan beroep doen op Mij en zeggen:

 “Jezus, red mij van de leugens van Satan, zodat ik de waarheid van Uw Restkerk kan onderscheiden”, dan zal Ik jullie opnieuw vertrouwen geven. Ik zal jullie met de Heilige Geest vervullen. Ik zal jullie verzadigen met de tranen van verdriet en dan zal Ik deze tranen vervangen door Mijn sterkte. Dan zullen jullie je geen zorgen meer maken, want Ik zal het heft in handen nemen en jullie bij elke stap op de weg begeleiden.

Jullie zullen geïnspireerd zijn wanneer men jullie bespot. Jullie zullen vervuld zijn van Mijn Geest van Liefde wanneer men jullie uitlacht omdat jullie in Mijn heilige Leer geloven. Dan zullen jullie alle angst verliezen en die zal vervangen worden door zo’n krachtig gevoel van Mijn Liefde voor jullie, dat jullie pas dan volledige opluchting en vrede zullen voelen.

Jullie Jezus