713 – Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij brengen van de kleine hoorn die in opgeblazen pracht in de Zetel van Petrus zal zitten.
Maandag 18 februari 2013, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de veranderingen in Mijn Kerk op aarde toenemen, zo zullen ook de stemmen van de valse profeten zich in eenklank laten horen om de gruwel in Mijn Kerk te bevestigen. Terwijl Ik aan jou, de ware eindtijdprofeet, de waarheid onthul – het grootste deel daarvan is al bekend – zullen leugens rondgestrooid worden om al diegenen te verwarren die Mij volgen.

Bij elke aanwijzing die Ik jou voor de wereld geef zal precies het tegenovergestelde verklaard worden bij monde van de valse profeten. Zij zullen opbeurende woorden spreken tot Mijn volgelingen die de waarheid te schrikwekkend vinden om te dragen. Door hun valse leugens zullen zij Gods kinderen onder de heerschappij brengen van de kleine hoorn die in opgeblazen pracht in de zetel van Petrus zal zitten.

Toen Ik jou sprak over de grote splitsing in Mijn Kerk, heb Ik je niet verteld hoe dat zou gebeuren. Luister dan nu naar Mij. Net zoals de priesters tijdens Mijn verblijf op aarde Mijn Heilig Woord verwierpen, zo zullen de priesters Mij vlak voor Mijn Tweede Komst verwerpen. Niet alleen zullen zij Mijn Woord verwerpen dat aan jou, Mijn dochter, gegeven is maar zij zullen de veranderingen aanvaarden die hun zullen opgedrongen worden. Hun heilige gaven zullen onmachtig gemaakt worden vanaf het moment dat zij de godslasteringen en de nieuwe regels aanvaarden die hun voorgelegd worden.

Mijn trouwe aanhangers zullen eveneens verdeeld zijn in hun getrouwheid aan Mijn Kerk op aarde. Al wat jullie te doen staat is Mijn Leer te volgen die jullie in Mijn Vaders Boek gegeven is. Jullie hoeven nergens naar toe te lopen want Ik Ben onder jullie aanwezig.

Jullie kennen de waarheid. Als Christenen zijn jullie daarmee gevoed. Wanneer jullie derhalve zien dat Gods geboden en Mijn Leer herschreven worden en dat Mijn sacramenten gewijzigd worden, dan moeten jullie er je rug naar toekeren. Laat jullie niet bang maken door leugens, wees eerder bang voor diegenen die deze nieuwe slechte daden en wetten goedkeuren, waarvan beweerd wordt dat zij van Mij komen, en diegenen die de waarheid niet kunnen verstaan.

Jullie Jezus