712 - De valse profeet zal nu de Zetel van Rome overnemen
Zondag 17 februari 201, 19.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de hele wereld zal nu getuige zijn van het voorzegde schisma binnen de Katholieke Kerk.  Het vertrek van Mijn zeer geliefde heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, geeft het begin van het einde aan. Ik heb getracht om Mijn Kerk gedurende de laatste twee jaren door jou, Mijn uitgekozen profeet, voor te bereiden op deze droevige gebeurtenis.

De elite van de Vrijmetselaars heeft de controle over Mijn Kerk gegrepen en zij zullen het meest verderfelijke bedrog hanteren tegenover Katholieken. De sleutels van Rome die Mij door Mijn Vader overhandigd werden, zijn nu in Mijn handen.  Ik zal al Mijn volgelingen leiden zodat de waarheid kan worden hooggehouden en Mijn Heilig Woord ongeschonden blijft.

De Valse Profeet zal nu de zetel van Rome overnemen en Mijn Woord zal, net zoals dat het geval was tijdens Mijn verblijf op aarde, behandeld worden als ketterij.

Vergis je niet, want wanneer het bedrog in de wereld zal geïntroduceerd worden alsof het nieuwe bewind de waarheid vertegenwoordigd, dan zul jij, Mijn dochter, verschrikkelijk te lijden hebben omwille van Mijn Heilige Naam net zoals de profeten die voor jou kwamen.

Mijn volgelingen moeten rustig blijven en bidden voor de redding van al Mijn zeer heilige dienaars die zullen komen vast te zitten in deze gruwel. Ik doe een oproep tot hen om als volgt te antwoorden: blijf Mijn Leer volgen. Doe nooit afstand van het Woord van God. Blijf trouw aan jullie heilige plichten en dien de heilige sacramenten toe zoals jullie door Mij opgedragen werd.

De Leer van de Katholieke Kerk, gebaseerd op de vorming ervan door Mijn apostel Petrus, blijft onfeilbaar. Nu zal dat veranderen eens het fundament dooreen geschud wordt door de komende veranderingen.

Binnenkort zullen jullie Mijn Kerk niet meer herkennen en jullie zullen je heel ongemakkelijk voelen wanneer jullie zullen zien hoe er met Mijn Heilig Woord geknoeid wordt.

Jullie Jezus