711 - Een huwelijk voor Mijn Altaar tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is niet aanvaardbaar
Vrijdag 15 februari 2013, 22.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, deze missie moet nu verder gaan om al diegenen aan te trekken en te omarmen die niet in Mijn Leer geloven en diegenen die zichzelf als Christenen beschouwen, maar die Mij slechts in kleinigheden erkennen.

Hun onverschilligheid is pijnlijk. Hun uitleg van Mijn Leer, die dan al verdraaid werd om in hun seculiere levensstijl te passen, is de ergste vorm van verraad tegenover Mij, hun Jezus.

Jongeren, mensen op middelbare leeftijd en ouderen, allen zogezegd volgelingen van het Christendom, beledigen Mij met hun eigen verwaterde versie waarvan zij geloven dat die voor God aanvaardbaar is. Zij hebben een nieuwe doctrine in het leven geroepen, één van hun eigen maaksel, die gelegen komt voor hun eigen levensstijl. Toch geloven zij dat zij God nog steeds kunnen behagen en dat hun doctrine voor Hem aanvaardbaar is.

Weet dat alleen de waarheid voor God aanvaardbaar is. Pogingen om Hem te sussen zullen in dovemansoren vallen. God zal nooit leugens tolereren. Niets, hoe goed het ook mag ingekleed worden en opgesmukt in een mooie taal, die nieuwe begrippen in het Christendom bevordert, noch de aanvaarding en verdraagzaamheid tegenover de zonde, zal in de ogen van de alziende God aanvaard worden. Nooit zal Hij nieuwe wetten goedkeuren die de sacramenten bagatelliseren, die overgeleverd werden door Mij, Jezus Christus, de Verlosser van de wereld.

Ik redde jullie om jullie vrij te maken van de greep waarin Satan de harten van de mens houdt. Ik gaf vrijwillig Mijn leven om jullie te redden en te bevrijden van de ketens waaraan jullie vastgeketend waren door Satan en het vuur van de hel. Dat betekende dat de hel niet langer macht over jullie had, omdat jullie de vrijheid geschonken werd om te kiezen voor het leven in Mijn Koninkrijk, of voor de dood in de afgrond van de hel.

Maar, waarmee betalen de mensen Mij in de wereld van vandaag terug voor dit buitengewone geschenk? Zij proberen de zonde in Mijn ogen te rechtvaardigen. Zij bieden Mij beledigende zonden aan en smeken Mij deze leugens en onwaarheden goed te keuren. Erger nog, zij willen Mijn heilige sacramenten op verschillende manieren aanpassen aan hun noden en Mij vervolgens een gruwel aanbieden. Een huwelijk voor Mijn Altaar tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is niet aanvaardbaar. Toch doen zij dat en beledigen Mij. Zij smeken Mij zonde te aanvaarden door overtredingen tegen de geboden van Mijn Vader te rechtvaardigen. Zij proberen zichzelf ervan te overtuigen dat dit voor God aanvaardbaar is, terwijl dat nooit het geval kan zijn. Al de wetten van God werden in de Hemel gemaakt. Zonde is zonde in Gods ogen en kan nooit door menselijke interpretatie gerechtvaardigd worden.

Het is de misleide denkrichting van deze moderne christelijke pleitbezorgers, die er bij elke gelegenheid naar streven om de Leer van het Christendom te veranderen en aan te passen, die Mijn Kerk het meest beschadigt. Zij veroorzaakt vreselijke verwarring.

Zij maken een karikatuur van God en van Mijn dood op het kruis.

Zo vallen Christenen terug in het heidendom en de ommekeer kan vlug gaan. Valse goden, valse tempels, valse religies, alle hebben zij één ding gemeen. Hun aanhangers eren een god die gemaakt werd door mensenhanden. Zulke religies zijn een belediging voor God en in één kerk, de tempels van de vrijmetselaars, brengen ze helemaal geen eer aan God maar aan het Beest.

Dat is de prijs van de vrijheid die Mijn dood op het kruis aan de wereld geschonken heeft. Dat is waarom de wereld de waarheid moet aanvaarden en niet ten prooi mag vallen aan het bedrog dat door het Beest onder jullie gezaaid zal worden naarmate de tijd vordert.

Jullie Jezus