710 – Dit is de laatste strijd. Mijn Vicaris is gevallen. Mijn Kerk zal instorten, maar zij zal spoedig herrijzen.
Donderdag, 14 februari 2013, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd tussen het Koninkrijk van Mijn Vader en het rijk van Satan is eindelijk in zijn laatste fase getreden.

Hoe houdt de duivel Mijn Vaders kinderen voor de gek, met inbegrip van diegenen die zich laten leiden door de waarheid van Mijn Leer. Niets lijkt wat het is. De macht van de Vrijmetselarij is toegenomen en zij teisteren niet alleen de politieke wereld maar ook het Huis van God, Mijn Lichaam op aarde.

De Katholieke Kerk wordt veracht, meer dan eender welke Kerk op aarde die Mijn Heilig Woord verkondigt. Dat is zo omdat, vanaf Ik bekend maakte dat Mijn apostel Petrus Mijn Kerk op aarde moest oprichten, zij door Mij geleid werd en Mijn instructies volgde die aan de mensheid gegeven zijn.

Mijn Kerk op aarde is het mikpunt geweest van de duivel die, doorheen de eeuwen, Mijn Kerk verdeeldheid bracht en allen teisterde die Mijn zeer heilige sacramenten in de praktijk toepasten.

Op geen enkel ogenblik zwakte de duivel af in zijn plan om Mijn Kerk te achtervolgen. Doortrapt, bedrieglijk, aanmatigend, opschepperig en vol eigendunk, gelooft hij, de bedrieger, dat zijn macht almachtig is. Altijd mikt hij op diegenen aan wie de verantwoordelijkheid werd toebedeeld om Gods kinderen naar het eeuwig leven te leiden.

Mijn Katholieke Kerk heeft gedurende een hele tijd vreselijk geleden door het ingrijpen van Satan. Geen enkele maal werden zij met rust gelaten om hun heilige plicht jegens Mij te vervullen. Om te verzekeren dat hij, de duivel, zelfs meer schade kon toebrengen infiltreerde hij bij Mijn gewijde dienaren door zijn eigen aanhangers erop uit te sturen om zich onder hen te mengen. Toen kwam de gruwel van het kwaad Mijn Kerk binnen.

Wanneer zonde werd bedreven door diegenen die aangesteld waren om zielen te voeden, werd Ik, Jezus Christus, beschuldigd en in de beklaagdenbank gezet.

De grootste misleiding van alle gebeurde toen de duivel mensen ervan overtuigde dat Ik het was, Jezus, Hoofd van de Kerk op aarde, die de mensheid had verraden. De mensheid is geboren met zonde en mensen zullen zondigen tot de tijd van Mijn Tweede Komst. Mij afwijzen als de Verlosser van de wereld, omwille van de zonden van de mensen, zal jullie ondergang betekenen en tevens van hen die verantwoordelijk zijn voor de zielen die op het slechte pad gebracht werden.

In plaats van de waarheid zullen jullie de leugens van het Beest toestaan jullie harten te bederven. Jullie zijn nu onder de controle van het kwaad in Mijn Kerk en velen zullen ten prooi vallen aan de leugens die nu als de waarheid voor jullie zullen opgevoerd worden.

De waarheid van Mijn Leer zal spoedig als niet ter zake doende en onwaar bestempeld worden. De toorn van Mijn Vader omwille van deze teistering binnen Mijn Kerk op aarde, zal spoedig gevoeld worden door Zijn dienaren in Mijn Kerk te Rome. Dit is de laatste strijd. Mijn Vicaris is gevallen. Mijn Kerk zal instorten, maar zij zal spoedig herrijzen.

Jullie Jezus