709 – De Maagd Maria: De arrogantie en de hoogmoed van de mensheid zijn beledigend voor de tegenwoordigheid van God.
Woensdag 13 februari 2013, 20.10 u.

Mijn Heilige Mantel bedekt al diegenen van jullie die Mij, jullie Hemelse Moeder, aanroepen tijdens deze tijden van kastijding. Omdat de toorn van mijn Eeuwige Vader toeneemt moeten jullie, mijn lieve kinderen, innig bidden om het lijden te verzachten dat als een vloed over de aarde zal golven.

Concentreer jullie op wat mijn Zoon jullie meedeelt en blijf verenigd in het gebed opdat de zonden kunnen vergeven worden. De genotzuchtige wolk die over het westelijk deel hangt van de wereld die mijn Zoon heeft gemeden, wordt elke dag dikker.

De arrogantie en de hoogmoed van de mensheid zijn beledigend voor de tegenwoordigheid van God. Hun lege zielen zijn als lege vaten en zij zijn gevuld met waardeloze rijkdommen, gemaakt door mensenhanden. In hun hebzuchtige harten hebben zij geen plaats voor Ware Liefde, de Liefde tot God. Zonder de Liefde tot God zijn zij niet in staat iemand anders dan zichzelf lief te hebben. Dat betekent dat de mensheid lijdt, meer dan zou hoeven, omdat de liefde niet gedeeld wordt.

Indien jullie alleen zorg dragen voor jullie zelf, dan kunnen jullie geen troost geven of het lijden verlichten van diegenen die van anderen afhankelijk zijn.

Word wakker, kinderen. Alleen door jullie harten te openen voor de Waarheid zullen jullie in staat zijn de barmhartigheid van mijn Zoon te veroveren.

Jullie geliefde Moeder,

Moeder van Redding