707 - Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een nieuw Leven, een nieuw, vernieuwd Paradijs
Dinsdag 12 februari 2013, 02.19 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zoveel mensen in de wereld zijn zich niet bewust van hun geestelijke aard. Zij zijn zo verstrikt in aangelegenheden betreffende hun dagelijks leven, hun jobs, hun rol als ouders, hun inspanningen om te slagen in examens en zichzelf te ontwikkelen, dat zij vergeten dat aan hun leven hier op aarde na dit leven een einde komt.

Het is niet meer dan juist dat zij zo goed mogelijk hun best doen waar het hun verantwoordelijkheid betreft om zich te voeden en te kleden, maar wanneer zij hun geestelijk welzijn daardoor verwaarlozen, ontzeggen zij zichzelf de grootse geschenken die hun te wachten staan.

Velen vergeten dat Mijn Vader het leven op elk moment kan wegnemen. Indien zielen niet voorbereid zijn, zullen zij zich dat berouwen en zullen zij mogelijk niet binnengaan in de Hemel op het moment dat zij van dit leven naar het volgende overgaan.

Het is moeilijk voor hen die een druk leven leiden om stil te staan bij wat er gebeurt wanneer deze tijd, die hen door God verleend werd, een einde neemt. Want velen beschouwen de dood als iets beangstigends en iets waaraan zij liever niet denken. Bijgevolg verwerpen zij Mij, hun Jezus, hun weg naar Mijn Vaders Koninkrijk. Ik, Jezus Christus, ben de enige Weg om tot het eeuwig leven te komen, een leven dat jullie onbekend is.

Ik wens jullie te zeggen dat er een wonderbaarlijk leven wacht voor al Gods kinderen. Dit leven hier is belangrijk, omdat de wijze waarop jullie dit bestaan op aarde dat jullie geschonken werd leven, bepalend is voor jullie toekomst.

Jullie moeten de dood nooit beschouwen als een eindpunt. Integendeel, denk erover als het begin van een nieuw en schitterend leven. De tijd die jullie op aarde doorbrengen is een beproeving, een test en in vele opzichten een ballingschap. Geboren als zondaars zullen jullie ook sterven als zondaars. Maar het zullen die zondaars zijn die elkaar hebben liefgehad, anderen met liefde en eerbied behandeld hebben en hun leven geleid hebben naar Mijn evenbeeld, die veel hebben om naar uit te zien.

Omwille van Mijn diep medelijden voor al Gods kinderen, maak Ik grote uitzonderingen voor zielen die verdwalen, verloren zijn en verward. Ik maak jacht op zielen die niets met Mij willen te maken hebben en Ik beroer hun harten, zodat zij met anderen kunnen meevoelen.

Velen beseffen niet hoe Ik in hun harten werk, maar Ik doe dat om hen naar Mij toe te trekken. Want naar alle zielen die tot Mij roepen, zelfs indien zij onzeker zijn omtrent Mijn bestaan, kom Ik toegesneld. Ik antwoord onmiddellijk en hoor alle verlangens.

Ik Ben een liefhebbende God. Ik Ben niet gemakkelijk te vertoornen. Ik Ben geduldig. Ik Ben verwachtend. Ik Ben trouw. Ik Ben genadig. Ik wacht op alle zielen om Mijn oproep te herkennen, want weldra zullen zij nog weinig twijfel kennen omtrent wiens stem het is die zij horen, die hen smeekt om Gods liefde te voelen.

Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een nieuw leven, een nieuw vernieuwd Paradijs. Hoewel deze tijd op aarde veel beproevingen, druk, stress, hoogtes en laagtes kent, toch is er geen vergelijk met de vrede en heerlijkheid van het leven dat al diegenen wacht die Mij liefhebben.

Jullie Jezus