705 - Mijn Woord zal zich verspreiden in AustraliŽ en Nieuw-Zeeland
Zondag 10 februari 2013, 2.18 u.

Mijn geliefde leerlingen, hoe brengen jullie toch tranen van opluchting in Mijn heilige ogen.

Jullie mooie naties, rijkelijk gevuld met overvloedige natuurlijke rijkdommen, hebben geen ziel. De naties AustraliŽ en Nieuw-Zeeland zijn enerzijds weelderig dank zij het geschenk dat Mijn Vader jullie heeft nagelaten, en anderzijds zijn zij dorre streken. 

Ik roep jullie naties nu op om Mij te helpen jullie geloof aan te wakkeren en Mijn Heilig Woord te verspreiden, zodat het de ziel van al Gods kinderen in jullie landen zal voeden.

Mijn woord zal in AustraliŽ verspreid worden door deze missie die Mijn laatste is om zielen op aarde te redden.

Jij, Mijn dochter, zult de gave van de Heilige Geest ontvangen om Mij de zielen te brengen waarnaar Ik hunker.

Jullie, Mijn leerlingen, hebben een zware last om dragen omdat het Woord van God in jullie natie miljoenen onbekend is.

Zeer weinig kerken binnen de christelijke gemeenschap worden gebruikt op de wijze zoals zou moeten. Zij zijn als lege hulzen en Ik ben boos omwille van het zwakke geloof dat onder jullie bestaat. Jullie hebben veel te leren en veel te winnen, wanneer jullie Mij Ė uit vrije wil Ė volgen op het pad van de waarheid.

Mijn plan jullie zielen klaar te maken en jullie hulp in te roepen om die zielen te redden die niet in God geloven, is groot. Het is Mijn missie om atheÔsten te roepen en hen te bedekken met Mijn Heilige Geest, zodat Mijn stem vlug gehoord wordt. Hier is een speciaal kruistochtgebed voor de redding van AustraliŽ en Nieuw-Zeeland.

Kruistochtgebed (99) voor de redding van AustraliŽ en Nieuw-Zeeland

O God, Almachtige Vader, in de Naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, heb erbarmen met al Uw kinderen in AustraliŽ en Nieuw-Zeeland.

Vergeef ons dat wij Uw Heilig Woord verwerpen.

Vergeef ons voor de zonde van onverschilligheid.

Bevrijd ons van onze heidense cultuur en bedek ons met de genaden om hoop, geloof en liefde op te wekken onder onze broeders en zusters.

Wij smeken U om de gave van onderscheiding en vragen dat U ons allen de zegeningen zou verlenen die wij nodig hebben om ervoor te zorgen dat alleen de waarheid van Uw Heilig Woord gehoord kan worden opdat alle zielen de sleutels tot het eeuwig leven verkrijgen.  Amen.

Zeer spoedig, zal Mijn Heilige Geest jullie zielen absorberen en jullie zullen met een rustig vertrouwen opmarcheren, terwijl jullie de waarheid zullen meedelen aan al diegenen waarmee jullie in contact komen.

Wees dankbaar voor deze zegen waarmee Ik nu jullie naties bedek. Ik bemin jullie en Ik vertrouw erop dat jullie Mijn oproep zullen beantwoorden.

Jullie Jezus