704 – Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent. Ik Ben de auteur.
Zaterdag 9 februari 2013, 15.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, nu Mijn boodschappen zich snel verspreiden ben jij op dit ogenblik het slachtoffer van een woeste aanval door Satan en zijn leger van demonen. Overal springen zij om je heen om je te verwarren, te beschadigen en te kwellen – allen met één doel: het doel dit werk te stoppen.

Ik zeg dit om je te verwittigen dat hoe meer Mijn Heilig Woord gehoord wordt en hoe hongeriger mensen worden om Mijn genaden te benutten, des te meer gekronkel jij rondom je zult moeten verdragen. Ieder die bij deze missie betrokken is zal nu de invloed van dergelijke aanvallen gewaarworden. Dit is hoe je zult weten dat zij van de duivel komen.

Je zult gekweld worden met de bekoring om de tijdsinvestering te verminderen die je Mij schenkt door jouw gebeden. Je zult onderbroken worden, elke seconde, wanneer je tracht om de taken te vervullen die van jou verlangd worden om Mijn Heilige Wil te volbrengen.

Bij elke gelegenheid op de proef gesteld door anderen die de publicatie van Mijn boeken willen verhinderen, zal je gefrustreerd geraken en niet in staat om de volgende stap voorwaarts te zetten. Dan, als een hevige stomp in de maag - een echt teken van een satanische aanval – zal je in de steek gelaten worden door al diegenen die voor belangrijke schakels zorgen in dit werk. En net op het moment dat je denkt dat deze missie verder onmogelijk is, zal Ik een deur openen, dan een volgende, en Ik zal doorgaan met het opruimen van alle hinderpalen totdat al Mijn wensen vervuld zijn.

Dit is een keerpunt in Mijn goddelijk plan van verlossing. Vanaf deze dag zal Mijn woord luider gaan klinken waarbij weinigen in staat zullen zijn om het te negeren. Dan zullen alle naties in alle talen de waarheid genieten. Sommigen zullen het woord van God verslinden. Anderen zullen het uitspuwen en dan zijn er diegenen die erin zullen verstikken – zo verhard zijn hun harten geworden.

Telkens je aanvoelt dat deze missie onmogelijk nog kan volbracht worden, weet dan dat het niet jouw hand is die Mijn woord doet gehoord worden in alle naties, maar het is door Mijn hand, Mijn stem en Mijn macht, in de kracht van de Heilige Geest, dat deze missie geleid wordt.

Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent. Ik ben de auteur. Mijn macht bruist op door jou. Mijn lijden geselt jouw geest en lichaam. Wanneer je pijn voelt, dan is dat Mijn pijn die je voelt. Wanneer je gekweld wordt met obstakels die Satan op jouw weg plaatst, dan tergt hij Mij, Jezus Christus. Jij bent enkel het werktuig. Vergeet dat nooit en wees verheugd omdat je gezegend bent met dergelijke gave.

Je zou nu toch in staat moeten zijn om die problemen aan Mij te geven en te doen wat van jou gevraagd wordt, Mijn dochter. Het is Mijn plan om elke levende ziel in de wereld van vandaag te redden en Satan zal een vreselijke oorlog voeren om Mij te stoppen. Iedereen die met Mij samenwerkt zal een doelwit zijn en alleen jullie liefde voor Mij en jullie vertrouwen op Mij zullen jullie overeind houden in deze woelige tijden.

Jullie Jezus