703 - Ik Ben jullie Leraar, en door Mij zullen jullie de Geheimen omtrent Mijn Laatste Goddelijk Plan begrijpen
Vrijdag 8 februari 2013, 23.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, indien de mensen zich zouden bewust worden van de gave die Ik nu aan de mensheid schenk, waarin Ik de doden en de heiligen tot leven zal opwekken, die zich zullen verenigen met diegenen onder jullie aan wie het geschenk van Eeuwig Leven in Mijn Koninkrijk verleend wordt, dan zouden jullie werkelijk deze zeer bijzondere genade begrijpen.

Het verlies van een geliefde die op aarde sterft, kan zeer droevig zijn en kwellende pijn veroorzaken. Maar Mijn belofte jullie in eenheid bijeen te brengen met diegenen die gestorven zijn in staat van genade, zal al Gods kinderen op een werkelijk glorievolle wijze verenigen.

Families zullen zich verenigen. Geliefden zullen zich verzamelen en dat zal uitlopen op een groot feest. Al diegenen die gezegend zijn om te worden opgenomen in Mijn Nieuw Paradijs, dat eeuwig leven biedt, zullen verrast zijn over de omvang van Mijn groot geschenk.

Bereid jullie voor op de dood. Vrees er niet voor. Maar weet dat het niet gemakkelijk is in de Hemel binnen te komen. Veel geestelijke voorbereiding is vereist. Wanneer jullie het wonderbare leven goed verstaan, dat jullie wacht bij Mijn Tweede Komst, dan zullen jullie begrijpen wat van jullie verwacht wordt.

Jullie moeten in deze tijd niet alleen Mijn instructies navolgen, jullie moeten ook de verantwoordelijkheid opnemen Mij te helpen de zielen te redden van hen die zich om Mij niet bekommeren en die geen verlangen hebben om hun eigen zielen te redden - terwijl zij zich voor Mij goedpraten of de sacramenten ontvangen. Dat is het geval omdat zij een bewuste beslissing genomen hebben om Mijn bestaan gescheiden te houden van hun dagelijks leven. Ik ben iets waarvan zij zich misschien vaag bewust zijn – een of ander geestelijk denkbeeld, dat zij niet kunnen begrijpen. De reden is dat zij er niet in geïnteresseerd zijn om de nodige veranderingen door te voeren die noodzakelijk zijn om waardig te willen worden voor Mijn Koninkrijk. 

Deze verloren lauwe zielen zijn Mijn grootste zorg, omdat hun aantal groot is, en zij langzaamaan steeds verder en verder van Mij wegdrijven. Ik smacht naar hun zielen. De enige manier waarop Ik hun kan stimuleren is door de moderne communicatiemiddelen, om zo hun aandacht te trekken. Geen middel zal onbeproefd gelaten worden. Al wat in Mijn macht ligt zal gedaan worden om hen tot Mij te brengen.

Tenslotte zijn er dan de zielen die nooit van Mij gehoord hebben maar niet door hun eigen schuld. Die nooit iets geweten hebben van Mijn dood op het kruis of de gevolgen daarvan voor de toekomst van hun bestaan. Ik moet hun de waarheid tonen. Ik moet hen onderrichten. Ik moet Mijn boodschappen eenvoudig houden. Ik moet hun het bewijs voor het bestaan van hun zielen leveren en jullie, Mijn leger, zullen Mij helpen dat te doen.

Vele opdrachten zullen van jullie gevraagd worden in het reddingswerk van alle zielen en Ik, jullie Jezus, zal jullie tonen hoe die moeten uitgevoerd worden. Ik zal jullie meer gedetailleerd onderrichten en Ik hoop dat jullie Mijn oproep zullen beantwoorden, ongeacht hoe onmogelijk de taak mag lijken.

Bemin Mij en vertrouw op Mij, want Ik ben jullie Leraar en door Mij zullen jullie de geheimen omtrent Mijn laatste goddelijk plan begrijpen. Dan zal alles gedaan zijn en zal de wereld klaar staan voor Mijn Glorierijke Wederkomst.

Jullie geliefde Leraar

Jezus Christus