702 – God de Vader – Kom, volg Mijn Zoon langs de Weg van de Waarheid
Donderdag 7 februari 2013, 23.30 u.

Mijn liefste dochter, wat doet het ertoe dat Mijn kinderen zo van de goede dingen houden die Ik op aarde ter beschikking stelde?

Wat doet het ertoe, dat de mooie wereld die Ik schiep, zo geliefd en bewonderd wordt door Mijn kinderen?

Wat doet het ertoe dat Mijn kinderen van elkaar houden en vreugde vinden in elkaar?

Dat zijn allemaal geschenken van Mij, jullie geliefde Vader. Jullie mogen deze wonderbare gaven nooit vrezen noch moeten jullie je schuldig voelen omdat zij jullie genoegen doen.

De allerbelangrijkste gave echter die Ik jullie schenk, is Mijn Liefde voor ieder van jullie. Dat is een unieke Liefde en de liefde die jullie in je hart voelen voor andere mensen vertoont slechts een kleine gelijkenis met Mijn almachtige Liefde.

Wanneer echter jullie liefde voor die bijzondere geschenken groter is dan jullie liefde voor God, zullen jullie geen vrede ervaren. Dus, terwijl jullie vreugde vinden in de geschenken die Ik jullie gaf, zullen jullie er maar echt van kunnen genieten indien zij gepaard gaat met een zuivere liefde van hart voor jullie Schepper.

Het bewijs van Mijnentwege voor jullie van Mijn eeuwig omhelzende Liefde was, dat Ik jullie Mijn eniggeboren Zoon zond om jullie te bevrijden van de zonde. Hij was Mijn grootste geschenk en door Hem zullen jullie eeuwig leven vinden in Mijn Nieuw Paradijs.

De weg werd voor jullie gebaand en zal, door deze laatste missie van de Hemel, met zorg aangelegd worden, gans het traject naar de poorten van het Paradijs.

Kom, volg Mijn Zoon langs de weg van de waarheid en sta Hem toe jullie bijeen te brengen in een beschermend cocon, dank zij Zijn grote barmhartigheid.

Ik strek Mijn heilige armen uit en omsluit jullie in het Verbond van Mijn Zoon terwijl Hij de laatste fasen voorbereidt om al Mijn kinderen thuis te brengen bij Mij.

Jullie huis zal zich verstrengelen met het Mijne. Geduld, volharding, lijden, tranen en liefde voor Mijn Zoon zullen allemaal samengevoegd worden wanneer jullie over dit pad naar Mij lopen. Alleen zij die sterk genoeg zijn zullen de laatste trappen bereiken.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste