701 – Moeder Gods – Jullie moeten bidden voor alle personen op hoge posten die macht hebben over jullie naties
Woensdag 6 februari 2013, 14.55 u.

Mijn kind, jullie moeten nu al jullie gebeden opdragen voor die verloren zielen die het bestaan van God niet willen erkennen.

Verstrooid over de hele wereld, doorleven deze arme zielen een tijd waarin zij gekweld worden met leugens. Deze leugens worden in hun harten gezaaid door de bedrieger. Zonder het Licht van God in hun harten, hebben zij niets om naar uit te kijken. Zij eren God niet, dus zoeken zij in plaats daarvan naar een vervangingsmiddel. Dat vervangingsmiddel neemt meestal de vorm aan van het verafgoden van andere mensen of van materiële zaken. Al wat zij op het einde van hun zoektocht naar vrede ontvangen is onrust en verwarring. Zij zullen nooit vrede vinden zonder van God te houden.

Mijn geliefde Vader stort Zijn Licht en Liefde uit over dergelijke zielen door de barmhartigheid van Zijn Zoon, Jezus Christus. Zij aanvaarden deze genaden niet en keren hun rug toe naar de enige weg die zij hebben om eeuwige vrede en geluk te bereiken.

Jullie moeten bidden voor al die zielen op hooggeplaatste posten die macht hebben over jullie naties, want zij lijden buitengewoon. Dagelijks worden zij bestookt door de duivel opdat zij kunnen ingezet worden als een werktuig om Gods kinderen ontberingen op te leggen. Hun plan om alle sporen van God te vernietigen in het leven van de naties die zij onder hun controle hebben, is reeds klaar. Wanneer zij hun ware bedoeling zullen onthullen, zullen ook zij slachtoffers worden, net zoals de zielen die zullen lijden onder hun regime.

Hier is een kruistochtgebed dat jullie moeten bidden om regeringen te verlichten opdat Gods genade de wereldleiders kan overdekken.

Kruistochtgebed (98) - Opdat Gods genade de wereldleiders zou kunnen bedekken

“O mijn heilige Moeder van Redding,

vraag Uw Zoon alstublieft om Zijn genaden en Liefde uit te storten over de leiders die de wereld beheersen.

Bid dat het Licht van God hen zal genezen van de blindheid en hun harten van steen zal openen.

Verhinder dat zij onschuldige mensen vervolging laten doorstaan.

Alstublieft, bid dat Jezus hen zou leiden en hen tegenhoudt bij hun pogingen om de verspreiding over de hele wereld te voorkomen van de waarheid van Zijn Leer. Amen."

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding