700 - De Moeder van God – Velen zullen alleen staan in hun zoektocht om gebedsgroepen te vormen
Dinsdag 5 februari 2013, 19.45 u

Mijn kinderen, jullie moeten steun zoeken bij elkaar wanneer jullie bijeenkomen, op elke plaats van de aarde, om het overblijvende leger van Mijn Zoon te vormen.

Velen zullen alleen staan in hun zoektocht om gebedsgroepen te vormen en zullen op sommige momenten de indruk hebben dat het nutteloos is. Maar voor elke gebedsgroep die tot stand komt om de kruistochtgebeden te bidden, zal jullie een bijzondere genade geschonken worden door Mijn dierbare Zoon.

Hij is aanwezig in elke groep en Hij zal jullie daarvan bewust maken. Jullie zullen zijn Liefde voelen en jullie zullen dan de vruchten zien wanneer die te voorschijn komen en Zijn Allerheiligste Woord verbreiden.

Kinderen, jullie zijn gezegend omdat jullie de gave van nederigheid hebben ontvangen, want alleen diegenen onder jullie die het woord van Mijn Zoon zonder enige twijfel aanvaarden, zullen vele bekeringen voortbrengen, dank zij jullie gebedsgroepen.

De Heilige Geest beweegt nu snel onder jullie, lieve kinderen, en het geeft Mij zoveel vreugde te zien hoe Hij jullie zielen beroert.

Jullie moeten verenigd blijven, Mijn kindjes, omdat Mijn Zoon jullie liefde en engagement nodig heeft zodat Hij de mensheid kan redden. Jullie zullen echter een doelwit worden voor de duivel die elke boze geest onder zijn vleugels zal opruien om te infiltreren en verdeeldheid te veroorzaken. Herken deze pogingen voor wat ze zijn en vertrouw volledig op Mijn  Zoon.  Roep mij aan, jullie geliefde Moeder, om jullie kruistochtgebedsgroepen bijeen te houden.

Kruistochtgebed (97) – Om de kruistochtgebedsgroepen te verenigen.

“O lieve Moeder van Redding, ik smeek U om door Uw gebeden alle leden van Gods overgebleven leger te verenigen, over de hele wereld.

Overdek alle kruistochtgebedsgroepen met de genade van redding, over ons uitgestort door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.

Zend Uw engelen om elk van ons te beschermen, in het bijzonder de priesters die de kruistochtgebedsgroepen leiden.

Help ons om alle verwarring te vermijden die tussen ons verdeeldheid brengt, en bescherm ons met Uw gave van wapenrusting, opdat wij ongevoelig worden voor de aanvallen die wij zullen te verduren krijgen omwille van onze liefde voor Jezus Christus, in deze heilige zending om zielen te redden. Amen.”

Ga in vrede, Mijn geliefde kinderen, en weet dat Gods overblijvend Leger, dank zij de genade van Mijn Zoon, Hem zal helpen om miljarden zielen te redden.

Jullie geliefde Moeder,

Moeder van Redding