699 - De mensen  moeten er altijd naar streven op Mij te gelijken
Maandag 4 februari 2013, 22.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl over de hele aarde de rampspoed toeneemt, moeten de mensen, op een eenvoudig niveau, er altijd naar streven op Mij te gelijken. 

Het is belangrijk om in jullie dagelijks leven anderen te behandelen zoals Ik jullie geleerd heb tijdens Mijn Tijd op aarde. Jullie moeten altijd eerst nadenken alvorens een actie te ondernemen die een ander persoon op zo’n wijze kan beïnvloeden dat er een conflict kan door ontstaan. Wanneer jullie om hulp gevraagd wordt, help dan. Indien iemand herrie zoekt met jullie, waarvan jullie weten dat het ook anderen leed zal berokkenen, moeten jullie dat verhinderen. De wijze waarop jullie met anderen omgaan zal een onmiddellijk effect hebben op jullie gemoedsrust. Behandel anderen oneerlijk, spreek slecht over hen of probeer hen te bedriegen, en jullie zullen dat alles jezelf aandoen. Want Ik zal jullie oordelen, zoals jullie anderen behandelen. Alle goeds in jullie harten kan gevoed worden om jullie in staat te stellen tot werktuig uit te groeien, zodat jullie anderen kunnen behandelen zoals Ik hen zou behandelen. Want elke handeling die jullie verrichten om Mij te behagen, brengt grote Glorie aan God.

Zoek in jullie dagelijks leven altijd naar de Waarheid, want dat zal jullie helpen in jullie strijd tegen het kwaad, waartegen jullie, zoals jullie zullen ondervinden, moeten strijden gedurende elke etappe van deze reis met Mij.

Jullie Jezus