698 - Het zal niet lang meer duren voor de laatste fase van de zuivering van het menselijk ras aanvangt
Zondag 3 februari 2013, 22.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is het een speciale dag, waarbij Mijn liefde voor de mensheid aanzwelt als een grote oceaan in een laatste poging om Mijn Genaden over hun zielen uit te storten.

Ik trek op verschillende manieren aan de harten van elke man, vrouw en kind, zodat zij zich bewust zouden zijn van de tegenwoordigheid van liefde en welwillendheid. Velen antwoorden, velen niet. Toch is er een gevoel van liefde, diep geworteld in hun harten, van deze Goddelijke Tegenwoordigheid van God. De mensen zijn met Mijn Heilig Hart verbonden, hoewel zij dat wellicht niet begrijpen. Mijn Bloed stroomt als door een slagader in het leven van elk kind van God. Het is de verbinding die allen tot één familie verenigd. Deze heilige familie zal de wortels vormen van de boom waaruit in Mijn Nieuw Paradijs vele takken zullen ontluiken.

Vele van die mensen wier zielen verhard zijn, zullen met de tijd verzachten en Mij toestaan hen te omarmen. Ik ben bezig jullie allen voor te bereiden op Mijn Grote Barmhartigheid. Sommige van die verharde zielen zullen afvallen en verwelken en dan zullen zij weggeveegd worden zonder dat nog enig leven overblijft. Maar de meeste van Gods kinderen zullen intuïtief weten wanneer de tijd rijp is. Zij zullen weten dat zij allen uit dezelfde familie stammen en aanvaarden dat zij door Mijn Vader voortgebracht werden.

Hij, de Allerliefste van alle Vaders, lijdt op dit moment grote pijn en Hij is diep gekwetst door de duisternis die Hij aantreft in de zielen van vele van Zijn kinderen. Het zal niet lang meer duren voor de laatste fase aanvangt van de zuivering van het menselijk ras. Dat betekent  dat de goeden van de slechten gescheiden worden. Hoe zal dat Mijn Vaders Hart breken, maar het moet gedaan worden. Het is alsof Hij Zijn tuin aan het voorbereiden is opdat die gezond en volmaakt zou zijn. Het onkruid moet verdelgd of het zal zich verspreiden en de gezonde oogst aantasten.

Wees altijd voorbereid.

Jullie Jezus.