697 – De tekens die Ik zal zenden zullen ogenblikkelijk herkenbaar zijn.
Zaterdag 2 februari 2013, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bemin jou en Ik Ben met jou elke seconde van dit Heilige Werk. Ik Ben aanwezig, jou leidend bij elke taak die je onderneemt, om te verzekeren dat Mijn Woord verspreid wordt aan elk van Gods kinderen.

Aanvaard nooit inmenging of tegenslag die jou ophouden en datgene uitstellen wat op dit ogenblik een dringende Missie is om de mensheid te redden.

Terwijl Mijn volgelingen samenkomen in Gebedsgroepen, zullen zij eveneens Mijn Goddelijke Aanwezigheid gewaarworden en Ik zal Mijzelf op verschillende wijzen aan hen doen kennen. De tekens die Ik zal zenden zullen ogenblikkelijk herkenbaar zijn.

Ik zal Mijn liefde, Mijn genezing, Mijn genaden en Mijn zegeningen uitstorten. Dit is een tijd waarin niets onmogelijk is voor het goed van allen mits het overeenstemt met de Goddelijke Wil. 

Nu dat Mijn Gebedsgroepen zich samenvoegen zal Mijn overblijvend leger groeien en bloeien. Net zoals in het begin het zaad slechts in weinige harten werd ingeplant, zijn zij aangegroeid en vermenigvuldigd over 200 landen, waarvan er vele niet bekend zijn bij jullie, Mijn geliefde volgelingen.

Blijf stap voor stap het fundament bouwen. Elke geplaatste steen is belangrijk omdat zo uiteindelijke de trappenweg naar de Hemel tot stand gebracht wordt.

Jullie Jezus