695 - Moeder van God - Het resterende leger van Christus zal Triomferen
Donderdag 31 januari 2013,15.30 u

Mijn geliefde kinderen van God, ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van Barmhartigheid, de Moeder van Redding. Jullie zijn mijn dierbare kinderen en Ik omhul jullie allen met mijn sluier van redding, terwijl jullie vermoeide zielen zwoegen in pijn.

Bid tot mijn Zoon, mijn kinderen, met volle geloof en vertrouwen in Zijn Barmhartigheid. Hij zal jullie nooit in de steek laten. Terwijl jullie pijn en verdriet doorstaan omdat jullie de Waarheid kennen, en jullie ellendig voelen omwille van de verdorvenheid die jullie overal zien, toch moeten jullie in vrede zijn. Want jullie worden omgeven door de Liefde van God, mijn Vader, en gezegend met de Genaden die mijn Zoon over jullie uitstort en dat verrijkt jullie zielen. Jullie mogen niet toelaten dat angst en zorgen jullie afleiden van de rol die mijn Zoon voor jullie uitgetekend heeft.

Het overblijvende leger van Christus zal triomferen en miljarden zielen in zijn spoor meebrengen die het voor Gods Troon zal aanbieden. Wat een zegen werd jullie gegeven.

Diegenen onder jullie die mijn Zoons Kruistocht gebedsgroepen zullen leiden en helpen, redden miljarden zielen. Deze gebeden zijn als geen andere omdat zij aan de mensheid gegeven werden als een Geschenk waaraan bijzondere Genaden verbonden zijn. Zonder dat jullie het weten zijn de zielen die jullie helpen redden meer dan dertigvoudig wanneer jullie deze gebeden bidden. Zij stellen jullie in staat het Hart van mijn Zoon te troosten door de zielen die Hij nodig heeft om Zijn Plan van Redding te vervullen in aantal te vermeerderen en te versterken.

Dank jullie om de Hemelse smeekbede van mijn Zoon te beantwoorden. Er werden jullie de laatste twee weken vele Genaden geschonken. De vruchten van die Genaden zullen jullie duidelijker worden naarmate jullie voortschrijden op het Pad van de Waarheid naar het eeuwig leven.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding