694 - Mijn Vaders tussenkomst is reeds begonnen en Zijn Toorn zal de aarde doen schudden
Woensdag 30 januari 2013, 23.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van het menselijk leven door diegenen die de belangrijkheid van deze Gave van God niet eren, escaleert. Mijn Vaders toorn omwille van deze afschuwelijke zonde, heeft zulk een hoogte bereikt dat Zijn weergalm overal in de Hemel kan gehoord worden. De Hand van Zijn Boosheid zal dit kwaad verjagen, want Hij zal die goddeloze mensen er tussenuit plukken en vernietigen. Voor elke mens die als een dier wordt afgeslacht, zal Mijn Vader de dader in het vuur van de Hel werpen.

Alstublieft, besef dat wanneer oorlogen escaleren, de goddelozen onder die dictators op de proef gesteld zullen worden. Zij zullen verwijderd worden en zij zullen de Gerechtigheid ondergaan die zij over zichzelf hebben afgeroepen.

Mensen kunnen niet zien wat Ik zie. Zij kennen de omvang van het kwaad niet, dat de  vernietiging van het leven tot gevolg heeft, de vernietiging van de aarde en de vervolging van mensen door hun eigen broeders en zusters.

De tussenkomst van Mijn Vader is reeds begonnen en Zijn toorn zal de aarde doen schudden. Genoeg. Het verzuim van de mens om de Waarheid van Gods Bestaan te erkennen, ligt aan de wortel van dat kwaad. De mens speelt met het leven, alsof hij alles beheerst op de aarde, waarover hij geen gezag heeft. Dat kwaad kan niet langer worden toegestaan. Er zal ingegrepen worden en de vrees voor God zal gevoeld worden door diegenen die Zijn Wetten niet aanvaarden.

Jullie Jezus