693 - De toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde is zeer sterk en de zonde heeft de aarde als een lopend vuur onveilig gemaakt.
Dinsdag 29 januari 2013, 16.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de razernij van Satan stroomt over de aarde nu de Heilige Geest Zijn Goddelijke Aanwezigheid vermeerdert in de zielen van zo velen, door deze en andere zendingen die door Mij zijn bevestigd. De omvang van haat, moord en gebrek aan naastenliefde is intens en de zonde heeft de aarde als een lopend vuur onveilig gemaakt.

De tijd van voorbereiding op de Grote Dag van Mijn Wederkomst moet nu met grote zorg beginnen. Omdat jullie, Mijn geliefde volgelingen, Mijn Oproep beantwoordden, zal Ik jullie geloof versterken en jullie zullen overal aangroeien.

Deze zending is het hoogtepunt van alle instructies die door Mijn Vader aan de mensheid gegeven werden, aan al diegenen die jullie voorafgingen. Beseffen jullie niet dat de profeten vanaf het begin, wanneer zij de Dag van de Heer beschreven, naar Mijn Tijd verwezen, de tijd waarin Ik het laatste verbond zal vervullen?

Mijn Plan is het om te komen en jullie het eeuwig leven te geven dat Ik beloofde toen Ik jullie bevrijdde van de ketens van zonde, door Mijn Dood op het Kruis. Tot diegenen die op hun hoede zijn voor Mij, weet dat Ik jullie nooit zou kunnen misleiden in een zending zoals deze.

Ik zou jullie niet vragen Mij te helpen zielen redden, de duivel te bestrijden, of jullie aanmoedigen te bidden, ware Ik het niet, jullie Jezus, Die jullie nu oproept.

Mijn arme kleintjes, jullie leven in een wildernis die niet jullie eigen maaksel is. Ik Ben jullie enige uitweg. Tenzij jullie Mij nu volgen, zullen jullie tijd verspillen met rond te dwalen, verloren te lopen en in verwarring gebracht te worden. Jullie geloof kan enkel sterk blijven door de Heilige Sacramenten. Bewaar jullie geloof en volg Mij. Dat is al wat Ik vraag. Bid  vervolgens voor de redding van de zielen.

Ik zal jullie nooit veroordelen omdat jullie Mijn Heilig Boodschappen van nu niet aanvaard hebben. Maar Ik zal jullie nooit vergeven indien jullie godslasterlijk spreken tegen het Woord van God, dat jullie gegeven wordt door de Kracht van de Heilige Geest. Indien jullie niet in Mijn Boodschappen geloven, laat die dan achter en ga verder in jullie toewijding aan Mij.

Mijn dierbare leerlingen, jullie zullen vlug opschieten om een groot leger te vormen en een sterke verdediging tegen de vijanden van God.  Terwijl dat in sterkte toeneemt, moedig dan alstublieft zoveel mogelijk gewijde dienaars aan om jullie te helpen. Het is belangrijk dat zij, ongeacht hoeveel weerstand zij zullen ontmoeten, de dagelijkse Mis voorzien en het Sacrament van de Heilige Communie voor diegenen die in nood verkeren.

Jullie Jezus