692 – Spoedig zullen zij een wet bekrachtigen die het begrip van “godslastering” zal uitbannen
Maandag 28 januari 2013, 21.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zeg aan Mijn leerlingen dat zij nooit hun toewijding aan Mijn Heilig Woord mogen prijsgeven.

De toename van het atheïsme brengt mee dat de loutere vermelding van God of van de wetten die Hij heeft voorgeschreven, verontwaardiging oproept. Het is nu zover gekomen alsof het een godslastering zou zijn om de betekenis van God in jullie leven te vermelden.

Spoedig zullen zij een wet bekrachtigen die het begrip van “godslastering” zal uitbannen, met de bedoeling om elke publieke getrouwheid aan God uit te roeien.

Jullie, Mijn arme volgelingen, zullen het moeilijk krijgen jullie stemmen in Mijn Naam te verheffen. Zij zullen jullie beledigen en vreselijke dingen over Mij rondstrooien maar jullie zullen niet in staat zijn om Mij te verdedigen.

Die christelijke landen wier bevolking Mij eert, zal het niet toegestaan zijn hun christendom te uiten omwille van de totstandkoming van deze wetten die Mijn Leer zullen uitdagen.

Zo velen willen Mij niet kennen. Diegenen onder jullie die dat wel willen zullen vervolgd worden. Ik bedoel daarmee dat telkens jullie trachten tot Mij te bidden, jullie privacy zal verstoord worden. Telkens jullie trachten om de sacramenten te ontvangen, zullen die moeilijk toegankelijk geworden zijn.

En wanneer jullie gebedsgroepen oprichten zal men jullie verzoeken daarmee op te houden. Elke groep zal in sommige kringen niet alleen tegenstand ondervinden, maar ook dat bedriegers zullen trachten om te infiltreren met de bedoeling om de goede vruchten te bederven, die door de gebeden zullen voortgebracht worden. Nooit voorheen zullen jullie een dergelijk verzet meegemaakt hebben in jullie toewijding aan Mij, aan Mijn kruistochtgebedsgroepen of aan Mijn boodschappen.

Vele priesters en geestelijken beantwoorden vrij snel Mijn oproep, omdat zij Mij kennen en Mijn stem herkennen. Zo zullen velen blijven geroepen worden terwijl Mijn verzoek zal beantwoord worden om de zielen voor te bereiden die hun zijn toevertrouwd.

Maar terwijl hun aantal zal toenemen zullen anderen te midden van hun kudde in verontwaardiging en veroordeling opstaan. Daarom zullen zij lijden omwille van hun liefde voor Mij. Hun vijanden zullen diegenen zijn die weliswaar van Mij houden maar die misleid zijn door anderen aan wie zij hun trouw hebben toegezegd. Nog anderen zullen door de geest van het kwaad verleid worden om Mij aan de kaak te stellen. Zij zullen dat doen om Mijn plan te verhinderen, de Wil van Mijn Vader te vervullen,  om zielen te redden en al Gods kinderen te omarmen in Zijn Nieuw Paradijs. 

Jullie moeten weerstand bieden tegen al die pogingen maar altijd waardig blijven. Blijf bidden voor die gewijde dienaren van Mij die - zoals Judas voor hen - Mij zullen kussen op de ene wang om Mij te verraden met de andere.

Ik zal tijdens deze kwellingen bij jullie blijven, want zelfs jullie zullen geschokt zijn door het vergif dat zal uitgebraakt worden door diegenen die beweren Mijn leerlingen te zijn.

Jullie Jezus