691 Ė De profetieŽn die in het Boek van Openbaring opgetekend staan, zijn slechts gedeeltelijk gekend
Zondag 27 januari 2013, 20.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben verplicht Mijn volgelingen te informeren dat jullie zullen gestraft worden door sommige gewijde dienaren van Mij. Weldra zullen jullie door een aantal  van hen gelast worden, dit werk te verlaten.  

Jullie zullen op dezelfde wijze behandeld worden als Mijn leerlingen door de priesters van hun tijd. Ook hun werd gezegd van Mij weg te gaan en velen werd het niet toegestaan om in de tempels eer te brengen aan God, Mijn Eeuwige Vader.

Vele misverstanden omtrent Mijn beloften aan de mensheid zullen als een hulpmiddel aangewend worden om anderen aan te moedigen Mij te verwerpen, terwijl Ik in deze tijd Mijn Heilig Woord aan de hele wereld meedeel.

Jullie, Mijn leerlingen, zullen beschuldigd worden van ketterij en men zal zeggen dat jullie niet de heilige Leer volgen.

Mijn gewijde dienaars zullen verschrikkelijke vergissingen begaan wanneer zij de verkeerde vertakking volgen op weg naar Mijn Koninkrijk. Zij zullen dat doen uit onwetendheid, want velen van hen veronderstellen dat zij de profetieŽn reeds kennen die Ik nog aan de wereld moet openbaren voor Mijn Tweede Komst.

O hoe verward zullen zij zijn wanneer hun opgedragen wordt het verkeerde te doen door Mijn waarschuwingen te verwerpen die aan allen gegeven worden voor de redding van de zielen. De profetieŽn die in het Boek Openbaring opgetekend staan, zijn slechts gedeeltelijk gekend.

Geen enkele gewijde dienaar in Mijn Kerk begrijpt tot nu toe het Boek Openbaring. Zij zullen op de hoogte gesteld worden en Ik zal dat in gedeelten doen. Het is alleen voor jullie om te weten wanneer Ik de tijd hiervoor rijp acht.

Alstublieft, open jullie harten voor de waarheid. Wees voorzichtig wanneer jullie het woord van God beoordelen dat aan Zijn uitverkoren profeten gegeven wordt. Oordeel hard over hen, en jullie zullen overeenkomstig geoordeeld worden. Verwerp hun wreedaardig en ook jullie zullen door Mijn hand van gerechtigheid verworpen worden. Aanvaard ze met liefde en Ik zal jullie in Mijn heilige armen sluiten.

Niets van wat Ik jullie nu geef is in tegenspraak met Mijn Vaders Boek, want dat is niet mogelijk. Ik kom nu om de onderrichtingen af te ronden die Ik tijdens Mijn tijd op aarde gaf. Wanneer Mijn werk voltooid is, zal Mijn Verbond eindelijk vervuld zijn. Dan breng Ik de allerheerlijkste gave van Eeuwig Leven.

Jullie Jezus