690 - God de Vader - Dit is de reden waarom alleen een wonder het menselijk ras kan redden
Zaterdag 26 januari 2013, 19.22 u

Mijn liefste dochter, Mijn Dierbare Zoon die zulk een wrede dood heeft ondergaan ten voordele van Mijn kinderen, maakt zich klaar voor Zijn Grote Barmhartigheid.  

Ik heb Hem tot nu toe de tijd verleend die vereist was om zoveel mogelijk mensen onder Zijn Goddelijke Barmhartigheid te brengen zonder één verdwaalde ziel te moeten opgeven.

De Tijd voor Mijn Geschenk aan de mensheid is zeer nabij.

De tijd waarin Mijn Zoon, de Messias, kwam om op aarde te leven werd door de mensheid verspild. Zij verwierpen Hem. De tweede keer, wanneer Ik Hem de toestemming geef terug te komen, zal het niet anders zijn. Hij zal verworpen worden.

Dat is de reden waarom alleen een wonder het menselijk ras kan redden. Maar dat wonder kan enkel geschieden wanneer Ik, God de Schepper van al wat is, er zeker kan van zijn dat de vrije wil van de mens onaangetast blijft. Aan deze gave van de vrije wil mag nooit geraakt worden. Wanneer iemand hem opoffert als een geschenk voor Mij, dan is dat het kostbaarste en volmaaktste geschenk van alle.

Door aan hen het bewijs van hun zonden te tonen, kan Mijn Zoon zielen aanmoedigen Zijn oproep te beantwoorden. Wanneer dan berouw getoond wordt, zal Zijn Barmhartigheid miljarden zielen omsluiten, die anders nooit zouden gered hebben kunnen worden.

Ik verzoek jullie dringend, lieve kinderen, om jullie goed voor te bereiden.

Jullie Liefde Vader

God de Allerhoogste