689 - Zij zullen huilen van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waar de dood niet bestaat
Vrijdag 25 januari 2013, 23.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, in deze tijd zwelt Mijn Macht aan, door de Kracht van de Heilige Geest, in de harten van de mensen. Zelfs koude en afstandelijke zielen zullen bekeerd worden door de Gaven die Ik over de mensheid uitstort dank zij jullie edelmoedige antwoord op Mijn Hemelse Oproep.

Niet één natie zal nalaten om de Kracht van de Heilige Geest te aanvaarden; geen middel zal onbeproefd blijven; niet één priester zal niet op de hoogte zijn van Mijn Boodschappen; geen  enkele van Mijn geliefde leerlingen zal onberoerd blijven voor het nieuws dat Ik breng. Zelfs zij die Mij verwerpen zullen een tweede maal terugkomen om Mijn Woord te horen omdat Mijn Geest hun harten raakt.

Wees verheugd, want het is slechts twee jaar geleden sinds deze Zending begon en Mijn Woord wordt in meer dan tweehonderd landen gelezen en in bijna veertig talen vertaald. Ik zal Mijn Boodschappen blijven verspreiden, in elke taal, onder de rijken en de armen, onder atheïsten en gewijde dienaren van Mij.

Ik maak geen onderscheid tussen de persoon die niet in God gelooft en diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, hebben toegewijd. Elke ziel is in elk opzicht even belangrijk voor Mij als diegenen die Mij kwetsen, die Mij verraden, die Mij doen wenen, die Mij beschuldigen, Mij kruisigen en Mij haten - Ik bemin hen allemaal.

Daarom Ben Ik geduldig. Ik weet dat wanneer de Waarheid doordringt, zij tot Mij zullen komen. Dan zullen zij huilen van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waar de dood niet bestaat.

Dat is Mijn Belofte en wanneer jullie bekommerd zijn, gegeseld en mishandeld worden en voor dwaas gehouden, dan is dat het enige waarop jullie op moeten focussen. Dit Nieuwe Paradijs is voor ieder van jullie. Wanneer jullie strijden om zielen te redden, bewaar dan die belofte in jullie harten.

Jullie geliefde Jezus