688 – Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen
Vrijdag 25 januari 2013, 20.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens mijn Kruistochtgebedsgroepen te instrueren dat zij waakzaam moeten zijn wanneer zij zich samenstellen in hun naties. Zij moeten wijwater bij de hand hebben met een kruisbeeld van Mij en onderstaand speciaal kruistochtgebed bidden om hun kruistocht- gebedsgroep te zegenen en te beschermen.

Kruistochtgebed (96) om onze kruistochtgebedsgroep te zegenen en te beschermen.

O mijn liefste Jezus, alstublieft zegen en bescherm ons,

Uw kruistochtgebedsgroep,

zodat wij immuun worden tegen de boosaardige aanvallen van de duivel

en tegen elke kwade geest die ons zou kunnen hinderen

bij deze heilige missie om zielen te redden.

Mogen wij trouw blijven en sterk terwijl wij volharden

om Uw Heilige Naam in de wereld hoog te houden

en (mogen wij) nooit opgeven in onze strijd

om de waarheid van Uw Heilig Woord te verspreiden. Amen.

Alstublieft, bid dit gebed voor en na elke gebedsontmoeting.

Ik moet jullie, Mijn geliefde leerlingen, ook opdragen ervoor te zorgen dat het gebed de basis vormt voor elke gebedsontmoeting. Ik wens niet dat jullie negatieve gedachten koesteren of vrees teweegbrengen onder jullie zelf, want alles wat Ik breng is Liefde en barmhartigheid.

Mijn boodschappen zijn vol van hoop en Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn Kruistochtgebedsgroepen. De bedoeling van deze missie is om zielen te redden. Het is nooit over iets anders gegaan. Mijn boodschappen worden gegeven om jullie te verlichten, jullie opmerkzaam te maken op de gevaren die jullie geloof bedreigen, en jullie voor te bereiden op Mijn Nieuw Paradijs.

Ga in vrede nu. Ik zal elke kruistochtgebedsgroep bedekken met Mijn overvloed van genaden, inbegrepen de gave van onderscheiding.

Jullie Jezus.