687 - Ik roep Mijn volgelingen dringend op om de mensen eraan te herinneren hoe  belangrijk het is om de Heilige Bijbel te lezen
Woensdag 23 januari 2013, 16.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben vol vreugde en tevreden omwille van de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart hebben.

De Hemel verheugt zich over de snelheid waarmee Mijn goddelijke boodschappen en gebeden zich over de hele wereld verspreiden. Dit is de zolang geleden voorspelde tijd waarin Mijn heilig Evangelie over de hele wereld zal verkondigd worden.

Ik roep Mijn volgelingen dringend op om de mensen eraan te herinneren hoe belangrijk het is om de heilige Bijbel te lezen, het Woord dat bekend gemaakt werd in overeenstemming met de Wil van Mijn Vader.

Vandaag wordt Mijn Woord eens te meer gesproken om in de geesten van de mensen van vandaag het belang van Mijn Leer geleidelijk te doen doordringen. Nalatigheid om het Woord van God te aanvaarden mondt uit op de dood van de ziel.

Elke mens op aarde werd geboren met een vrije wil. Aan elke mens die het leven van Mijn Vader ontving, werd het sacrament van het doopsel ter beschikking gesteld, maar niet elk kind van God kreeg toegang tot dit belangrijk geschenk dat de ziel reinigt en bevrijdt van demonen.  

Elke mens had het recht op de waarheid van Mijn Leer, maar niet aan elke mens werd de waarheid gegeven. In plaats daarvan werden valse religies in de zielen van onschuldigen gebracht. 

Dat leidde tot haat onder elkaar, omdat de leugens die door dergelijke valse religies voortgebracht en verspreid werden, het hart van de mensen verontreinigden. De waarheid is dat Mijn Heilig Woord het voedsel is voor de ziel. Zonder haar kwijnt de ziel weg. Wanneer zij ontdaan is van de vrede die Mijn Liefde meebrengt, dan zoekt zij troost in de armen van wereldse dingen, die haar ten slotte verdrinken in alle mogelijk comfort.

Nu dat Mijn Heilig Woord ontstoken wordt in de harten van afgematte mensen, zal Mijn Liefde zich verspreiden wanneer de waarheid aan de mensheid gegeven wordt. Die liefde zal hongerige zielen aantrekken en zo zal Mijn plan van redding verder gaan.

Ik zal elk middel uitputten, gebruik makend van de harten van nederige zielen die Mij oprecht beminnen, om heel het menselijk ras te redden. Het speelt geen rol welke god zij verafgoden, want zeer binnenkort zal de waarheid hun geopenbaard worden. Dan zullen zij niets meer verlangen, alleen Mijn glorievolle Tegenwoordigheid.

Jullie Jezus