686 - De Maagd Maria - Het is door de kracht van het gebed dat mijn Zoons Barmhartigheid kan verspreid worden
Woensdag 23 januari 2013, 16.05 u

Mijn kinderen, jullie moeten ernaar streven ten minste vijftien minuten per dag te besteden aan het bidden van de kruistochtgebeden, daar dit zeer belangrijk is.

Jullie moeten de tijd vinden om deze gebeden te bidden daar zij nu reeds vele tragedies in de wereld verzachten, die veroorzaakt worden door die verdorven mensen die kwaadaardige daden uitvoeren.

Jullie mogen nooit de kracht van het gebed vergeten, noch het feit dat Ik jullie door Mijn bemiddeling kan helpen in jullie strijd met jullie geloof.

Velen onder jullie zijn bezig met andere zaken in jullie leven, maar jullie moeten alle moeite doen om Mijn Zoon eer te betuigen. Het gebed kan voor velen moeilijk zijn.

Het kan moeilijk zijn om alleen te bidden en diegenen die het meest volmaakte en mooie gelaat van Mijn Zoon, Jezus Christus, niet kunnen zien, zijn vlug afgeleid.

Hier is een klein kruistochtgebed (95) om tijd te vinden voor het gebed

O Moeder van Redding, kom mij te hulp 

wanneer ik het moeilijk heb tijd te vinden om te bidden.

Help mij om aan Uw Zoon, Jezus Christus,

de tijd te geven waarop Hij recht heeft

om Hem te tonen hoezeer ik Hem bemin.

Ik vraag U, Mijn heilige Moeder,

om voor mij de genaden uit te zoeken die ik nodig heb

en Uw lieve Zoon te vragen om elke genade en gunst,

zodat Hij mij kan omhullen in Zijn Heilig Hart.

Amen.

Kinderen, al wat jullie te doen hebben om het pad van waarheid te volgen is de tijd vrij te maken die nodig is om te bidden. Het is door de kracht van het gebed dat Mijn Zoons barmhartigheid over de hele wereld kan verspreid worden. Door jullie bidden van de kruistochtgebeden kan het verbond om de wereld te redden door Mijn Zoon vervuld worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding