685 - Met de Gave van de Heilige Geest zullen jullie over de hele wereld in Mijn Heilige Naam profeteren
Dinsdag 22 januari 2013, 10.24 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Licht zal nu schijnen over die naties aan wie de waarheid niet onderwezen werd.

Waar er geen vermelding wordt gemaakt van God, zal Mijn goddelijke Tegenwoordigheid nu elke hoek vullen van die naties die Mij niet eren, hoewel zij zich bewust zijn van wie Ik ben. De sluier van duisternis zal opgeheven worden en eindelijk zullen deze hongerige zielen Mijn Heilige Geest drinken en Mijn Heilig Woord verslinden. Na al die tijd zullen ook zij, door de verspreiding van Mijn gebedsgroepen, de waarheid ontvangen.

Ik verwijs naar die naties waar jullie kerken leeg blijven, waar de sacramenten slechts zelden beschikbaar gemaakt worden, en waar de dagelijkse Missen niet langer gecelebreerd worden.

Het is aan jullie, Mijn geliefde leerlingen, Mijn Heilig Woord te verspreiden, zodat duistere zielen en diegenen die niets van Mij afweten, op een vriendelijke manier verlicht en aangemoedigd worden naar Mij toe te komen.

Ik zegen jullie, en door de kracht van Mijn diepe Liefde voor ieder en elk in het bijzonder van jullie, zal Ik jullie aantallen buitengewoon vermeerderen.  Mijn gebedsgroepen zullen in elk land opgezet worden, en met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn Heilige Naam profeteren.

Denk aan al Mijn onderrichtingen. Herinner de zielen eraan de heilige Bijbel te lezen, één van de grootste geschenken die Mijn Vader jullie gegeven heeft. Lees Mijn glorievolle boodschappen en bid dat jullie zelfs de meest verharde zielen mogen bereiken.

Ik zal jullie vele gaven schenken en jullie instrueren bij elke stap die jullie zetten op het pad van waarheid.

Jullie Jezus