684 - Mijn Tijd die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar
Maandag 21 januari 2013, 15.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, het mag erop lijken dat Mijn tijd op aarde eindigde met Mijn kruisiging, maar dat was slechts het begin.

Mijn tijd, die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar en Ik zal eindelijk weerkomen om de mensheid in te sluiten in Mijn Heilig Hart.

Er is veel bereikt, niet alleen door jullie, mijn zeer geliefde leerlingen, maar door het geloof van Mijn Kerk in het verzet tegen de vervolging die Mijn Lichaam op aarde werd toegebracht door seculiere regeringen.

Hoe bemin Ik Mijn trouwe volgelingen. Hoeveel troost schenken zij Mij omwille van hun standvastige en trouwe toewijding. De Heilige Geest is in deze tijden onstuitbaar en werd als een net over de mensheid geworpen als een tegengif voor de geest van het kwaad die aanwezig is in de harten van de mensen.

Konden jullie, Mijn volgelingen, zien zoals Ik de boze geesten zie ronddwalen over de aarde op zoek naar een huis, jullie zouden sterven van angst.

Zij zoeken hun toevlucht in de menselijke ziel en het huis dat zij bewonen. Zielen die Mij niet beminnen, die God verwerpen en valse leerstellingen volgen die door Satan verspreid worden, met inbegrip van new age organisaties – die zich voordoen als religieuze en spirituele organisaties – zetten zichzelf wijd open voor deze geesten. Vele van deze zielen zouden beledigd zijn indien hun gezegd werd dat zij dragers zijn van zulke boze geesten. Zij zouden het niet geloven, zelfs wanneer zij tekens vertonen van diepe emotionele nood.

Deze boze geesten, en er zijn er veel, laten zichzelf aan Mij zien terwijl zij in zwartheid voor Mij kronkelen. Ik zie hen grijnzen en spugen naar Mij vanuit hun walgelijke monden. Wanneer zij aanwezig zijn in Gods kinderen, veranderen zij de persoon waarin zij binnengegaan zijn, ofschoon langzaam in het begin. Met de tijd zullen deze arme zielen obscene dingen uitbraken tegen God en tegen de wetten die door Hem bepaald werden.  Zij zullen verdorven handelingen van elke soort promoten en er alles voor over hebben om andere zielen te verleiden tot zonde. 

Terwijl zij de snelheid van hun teistering opdrijven, zal de Heilige Geest, aanwezig in de harten van Mijn volgelingen, een machtige strijd voeren om dit kwaad te helpen uitroeien. Daarom is bidden zo belangrijk. Jullie gebeden, opgeofferd om de verspreiding van boze wetten die God beledigen, te stoppen, zullen gehoord en opgevolgd worden.

Alstublieft, blijf het kruistochtgebed (87) bidden ter bescherming van jullie natie voor het kwaad en zo dat slechte daden van vervolging kunnen afgezwakt worden.

Jullie Jezus