683 - Deze mensen zullen Mijn Kerken vernielen en weinige priesters zal het toegestaan zijn om het dagelijks Offer op te dragen.
Zondag 20 januari 2013, 17.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat Mijn leerlingen de komende veranderingen zullen omarmen zonder vrees. Het is door deze veranderingen dat de mensen kunnen gezuiverd worden.  De boosaardige oorlogsdaden en de afschaffing van jullie rechten, teweeggebracht om controle te verwerven op de manier waarop jullie landen bestuurd worden, zullen spoedig plaatsvinden.  Indien deze laatste strijd tussen Mijn Vaders Koninkrijk en de duivel met zijn boze geesten niet zou plaatsvinden, zou het kwaad niet kunnen verwoest worden.

Er zullen voortdurend pogingen ondernomen worden om jullie valuta’s en persoonlijke toegang tot geld over te nemen. Maar jullie gebeden kunnen deze verdorven leiders tegenhouden in hun poging om jullie slavernij op te leggen. Deze mensen zullen Mijn Kerken vernielen en weinige priesters zal het toegestaan zijn om het dagelijks Offer op te dragen. Toch zullen er onder hen zijn die overeind zullen blijven door Gods genade.

Zij zullen de Kerk vervolgen en een grote verdeeldheid veroorzaken tussen leiders binnen de christelijke Kerken maar toch zullen er priesters en geestelijken staande blijven omdat zij zullen weigeren aan die druk toe te geven.

Zij zullen trachten de sacramenten van het doopsel, de Heilige Communie en de biecht af te schaffen en toch zullen die trouwe en dappere gewijde dienaren Mij blijven dienen.

Onthoud dat jullie gebeden de impact en de hardheid van deze beproevingen zullen afzwakken. Wanneer Mijn uitverkoren zielen speciaal bidden om deze akte van barmhartigheid, zal Ik hun verzoeken beantwoorden. 

Jullie Jezus