682 - Het zijn de Missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken
Zondag 20 januari 2013, 10.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste wens te zien dat ongelovigen Mijn Heilig Woord lezen. Al was het maar voor een paar minuten, zij zouden bekoord worden om naar Mijn Schrift terug te keren, telkens weer.

Omdat Satan de wereld bedriegt door te doen geloven dat hij niet bestaat, of dat zijn demonen, de gevallen engelen, niet over de wereld ronddwalen om hun toevlucht te zoeken in de harten en lichamen van mensen, daarom is hij voor ongelovigen onbekend.

Alleen wanneer de mens aanvaardt dat het kwaad in de wereld bestaat, zal hij zijn geest echt  openen om het bestaan van God te aanvaarden.

Wanneer boze geesten ronddwalen, zoeken zij plaatsen uit waar zij gemakkelijk in een ziel kunnen binnenkomen. Eens in de ziel, zijn ze er zeer moeilijk weg te krijgen. Zij hechten zich aan deze arme zielen die geen geloof of vertrouwen in God hebben. Zij vallen Mijn volgelingen op dezelfde wijze aan en alleen hun gebeden bieden bescherming.

Wanneer een profeet in de wereld gezonden wordt, zullen Satan en zijn demonen er alles voor over hebben om de gave van profetie te bevechten.

Jij, Mijn dochter, bent omringd door de aanvallen van Satan. Die nemen vele vormen aan. De mensen die Mijn boodschappen beantwoorden zullen eveneens gekweld worden. Eerst zullen er twijfels gezaaid worden in hun hart door de geest van het kwaad, die vervolgens vrees in de ziel zal opwekken. Dat zal hun ertoe aanzetten Mijn boodschappen in vraag en op de proef te stellen totdat hun twijfels zich omzetten in haat.

Vele zielen waarmee jullie omgaan, zullen – zonder dat zij het zelf beseffen - voortdurend bekoord worden om jullie te verraden. Een aantal vreemdelingen zal opdagen en jullie zeggen dat ook zij profeten zijn. Sommige van die zielen die tot jullie kwamen sinds de start van deze missie, met de pretentie dat ook zij profeten van Mij waren met bijzondere gaven van Mij en die jullie voorliegen, zijn jullie ergste vijanden. Zij zijn besmet door boze geesten, maar helaas zijn velen zich daarvan niet bewust. Die gewijde dienaren van Mij, aan wie jullie je toevertrouwden en die jullie verraden hebben, werden ook gehinderd in de vervulling van hun plicht tegenover Mij omwille van de geest van jaloersheid.

Er zijn er maar weinigen die te vertrouwen zijn in hun samenwerking met Mijn profeten, dat is de reden waarom de echte profeten alleen moeten werken, met slechts een handvol mensen die zij kunnen vertrouwen. Jullie, Mijn volgelingen, moeten je nooit gekwetst of beledigd voelen wanneer Ik Mijn profeet niet toesta jullie te ontmoeten of deel te nemen aan publieke evenementen.

Wat betreft de eindtijdprofeet, kan Ik geen afleidingen toestaan. Ik heb al Maria’s tijd en devotie nodig. Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie zal leiden in jullie gebeden en door Mijn gebedsgroepen.

Onderschat nooit de geest van het kwaad, die twijfels en argumenten onder jullie teweeg brengt, samen met de bekoring weg te gaan.

Herken de redenen daarvoor. Het is namelijk Satans grootste oorlog die in deze tijd gevoerd wordt. Het zijn de missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken. Ik, Jezus, ben het die de strijd tegen de duivel leid en Ik ben het die hem zal winnen.

Jullie geliefde Jezus