681 – De Maagd Maria: jullie moeten alle wetten en alle argumenten bestrijden die abortus  promoten.
Zaterdag 19 januari 2013, 20.45 u.

Mijn kind, wanneer kwade handelingen verhevigen, zoals de wijze waarop naties trachten om abortus te introduceren, dan daalt de Heilige Geest neer op Gods kinderen zodat zij de moed kunnen verkrijgen om terug te vechten.

Abortus is de zwaarste zonde in de Ogen van mijn Vader. Geen enkele reden kan Hem voorgelegd worden die deze verachtelijke daad tegen de Schepping van God kan rechtvaardigen. Zwangerschapsonderbreking is een belediging van de Heilige Schepping van het mensdom en brengt een vreselijke bestraffing mee.

Elk argument zal naar voren geschoven worden om abortus in jullie naties te rechtvaardigen maar niets kan hem ooit aanvaardbaar maken voor God. Niemand heeft het recht tussen te komen in het Geschenk van het Leven, geschapen door God, de Schepper van al wat bestaat.

Veel arme zielen geloven dat zij medeleven betonen wanneer zij abortus vergoelijken maar al wat zij doen is het goedpraten van moord, wat een zware zonde is. Jullie moeten elke wet en elk argument ten gunste van abortus bestrijden en het leven van Gods kinderen beschermen in de schoot van hun moeders. Wees nooit bevreesd om de heiligheid van het leven te verkondigen.

Bid, bid, bid voor die zielen die de belangrijkheid niet kunnen aanvaarden van het leven en van de Heilige Handeling van Gods Schepping. Deze zielen hebben jullie gebeden en geduld nodig. Maak hun duidelijk dat jullie hun vragen niet zullen aanvaarden om jullie zo ver te krijgen de moord op een ongeboren kind van God goed te praten.

Jullie liefhebbende Moeder

Moeder van Redding