680 - Jullie slikken zo gemakkelijk de valse woorden die jullie door leugenaars worden aangeboden
Vrijdag 18 januari 2013, 20.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe gemakkelijk wordt Mijn stem gesmoord door het geschreeuw van de valse profeten die in deze tijd de wereld infiltreren.

Hoe dwaas zijn diegenen onder jullie, inclusief Mijn trouwe volgelingen, die zo hongeren naar Mijn Liefde, dat jullie al te gemakkelijk de valse woorden slikken die jullie door leugenaars worden aangeboden.

Weten jullie niet dat Ik Mijn woord uitsluitend aan slechts enkele zielen meedeel? Heb Ik jullie niet gezegd dat Mijn woorden die jullie nu gegeven worden de laatste zijn in hun soort? 

Waarom zijn jullie dan zo gretig op zoek naar de woorden van zelfverklaarde nieuwe profeten die beweren te spreken in Mijn Naam? Hun verlangen is eer en aandacht te trekken. Wat zij doen is Mijn kudde voeden met een zwak alternatief, vol van woorden zonder essentie. Vele van die arme zielen hebben geen slechte bedoelingen daar zij geleid worden door hun devotie tot Mij, met de bedoeling de Liefde van God mee te delen. Toch geef Ik hun niet de opdracht dat te doen, want Ik openbaar Mijn heilig woord niet aan hen, noch details over Mijn heilig plan. Anderen zijn helaas beïnvloed door de geest van het kwaad met de bedoeling afbreuk te doen aan Mijn heilig woord.

Terwijl zo vele stemmen uit de monden van valse profeten de aandacht van velen opeisen, wordt Mijn ware stem aan de kant geschoven. Diegenen onder jullie die op zoek zijn naar Mijn stem, en die getuige zijn geweest van de woorden van vele zelfverklaarde profeten, jullie moeten nu naar Mij luisteren.

Er zijn uitverkoren zielen door wie Ik al tientallen jaren communiceer. Ik deel Mij nog steeds aan hen mee. Sinds de aanvang van deze missie heb Ik aan geen enkele andere ziel meer de toestemming gegeven om Mijn woord publiekelijk te verkondigen, met uitzondering van die geliefde uitverkoren zielen die al jaren voor Mij werken.

Hoe verhef Ik Mijn stem zodat jullie Mij kunnen horen? Wat is het dat jullie zoeken? Is het de waarheid? Is het sensatie? Is het poëzie – wat jullie eraan doet denken hoe Mijn woord op papier zou moeten verschijnen? Waarom is het dan dat jullie onder alle profeten die zeggen te spreken in Mijn Naam, Mij verwerpen door (afwijzing van) deze Boodschappen?

O hoe worden jullie bedrogen. Hoe worden jullie weggetrokken uit Mijn liefdevolle armen. Hoe worden jullie verleid om te luisteren naar zoete geluiden, die geen punten van overeenkomst tonen met Mijn ware woord.

De tijd zal komen dat jullie zullen beschaamd staan omwille van jullie wreedheid, jullie bittere verwerping van Mijn heilig woord, jullie koppige weigering - die voortkomt uit de zonde van hoogmoed - om in deze tijd Mijn heilig woord te omarmen. Want dit is de tijd dat de waarheid aan de mensheid geopenbaard wordt, tot welzijn van jullie zielen en de zielen van elke man, vrouw en kind.

Ik beloofde de wereld dat de waarheid aan haar zou geopenbaard worden gedurende deze tijd, maar toch zijn er zo velen blind en doof voor het woord van God. Ik vraag dat jullie zouden nadenken over jullie zoektocht naar Mijn barmhartigheid, Mijn woord en Mijn belofte.

Vervolgens moeten jullie Mij smeken jullie te leiden en jullie een heldere geest te geven zodat jullie Mij kunnen zien, Mij kunnen horen, Mij kunnen vertrouwen en ten slotte jullie volledig kunnen overgeven aan Mijn verlangen om jullie ziel te redden. Jullie mogen geen tijd verliezen met afwegen, of op een dwaalspoor gebracht te worden, want Ik heb jullie nodig.

Jullie Jezus