678 - Alles zal gedaan worden om jullie Gebedsgroepen te verstoren
Donderdag 17 januari 2013, 23.17 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het vuur van de Heilige Geest is intenser geworden onder Mijn gebedsgroepen en zij zullen zich nu verspreiden over de hele wereld en zich duizendvoudig vermenigvuldigen. De genade die over deze groepen wordt uitgestort zal hun in staat stellen zich vlug te vestigen en te groeien net zoals Ik bedoelde. 

Wanneer het vuur van de waarheid de aarde zal overspoelen, zo zal ook de duisternis als een dikke mist neerdalen. De duivel en zijn demonen zullen zo velen als mogelijk bestoken om hen van Mij weg te trekken. Dat kan Ik hem niet toestaan.

De pijn gescheiden te zijn van deze arme zielen die zich gewillig overgeven aan de leugens die hun door Satan ingegeven worden, is moeilijk voor Mij om te verdragen. Niets echter kan het woord van God stoppen, hoewel dat voor velen onder jullie wellicht niet zo zal lijken.

Door Mijn macht zal Ik liefde verspreiden door deze zielen die Mijn oproep om te bidden beantwoorden. Wanneer zij Mij hun vrije wil overleveren, kan Ik doen wat nodig is om hen naar de Liefde van God te trekken. Deze liefde ontbrak in hun levens gedurende een zekere  tijd. Zij zullen dan de leegte herkennen die zij binnenin voelden, eer Ik hen deze troost bracht. De vertroosting die zij misten is de rust in de ziel die alleen van Mij kan komen.

Kom tot Mij en Ik zal jullie helpen om te zien wat belangrijk is. Luister naar Mijn stem, nu Ik alle naties verzamel en Mijn familie bijeenbreng, zodat Ik jullie kan klaar maken voor jullie nieuwe leven waar de dood niet langer zal bestaan. Noch de dood van het lichaam, noch de dood van de ziel kan in Mijn Nieuw Paradijs bestaan. De dood zal niet meer zijn. Mijn Nieuw Paradijs is klaar, maar het moet gevuld worden met elke levende ziel in de wereld van vandaag. Dat is Mijn groot verlangen.

Mijn volgelingen, jullie moeten je nu voorbereiden op de vreselijke beproevingen die jullie onder ogen zullen moeten zien omwille van jullie antwoord op Mijn oproep. Alles zal gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren. Veel priesters bijvoorbeeld zullen proberen ze  te stoppen. Er zal jullie gezegd worden ze niet bij te wonen. Er zal jullie gezegd worden dat zij niet toegelaten zijn. Er zal jullie gezegd worden dat Mijn gebeden van de geest van het kwaad komen. Elk voorwendsel zal men jullie voorhouden en ze zijn allemaal alleen bedoeld om te verhinderen dat Mijn werk gedaan wordt.  

Ik verzoek jullie dringend om samen te werken in vrede en harmonie. Sta niet toe dat verschillen van mening dit werk tegenhouden. Dit is de tijd waarin Satan zal proberen om een wig te drijven tussen jullie allen, zodat de kruistochtgebeden niet over de hele wereld zouden verspreid worden, zoals Ik opgedragen heb. 

De “Gebedsgroepen Jezus tot de Mensheid” moeten overal opgericht worden. Zij zullen een wezenlijk deel uitmaken van de vorming en coördinatie van Mijn overblijvend leger op aarde. Jullie moeten nauw samenwerken, in liefde en harmonie, en contact houden met Mijn dochter, Maria. Ik heb haar de opdracht gegeven om jullie waar nodig bij te staan en te leiden. 

Ik heb haar een groep van mensen gezonden die deze gebedsgroepen zullen coördineren in verschillende regio’s van de wereld. Jullie moeten zelf gefocust blijven op jullie eigen regio en jullie met elkaar verbinden. Maria zal door Mij onderricht worden over hoe Ik wil dat zij geleid worden en de grootte die Ik verlang.

Ik zal elke gebedsgroep zegenen, wanneer zij instemmen met Mijn supervisie. Ik heb geëngageerde leden van de clerus nodig en gebedenboeken om te gebruiken. Maria zal jullie weldra laten weten wat verwacht wordt.

Maak jullie klaar voor deze wereldwijde missie zoals geen ander. Het is de laatste missie om zielen te redden en elke stap op de weg wordt door Mij, Jezus Christus, gedicteerd. Dus vraag Ik jullie al jullie vertrouwen in Mij te stellen.  Verheug jullie, want jullie zijn gezegend om deze rol te mogen vervullen in de belangrijkste tijd uit de geschiedenis van de wereld.

Hiervoor zullen jullie vele gaven van Mij ontvangen, terwijl Ik jullie hulp nodig heb om zielen te redden. Sta Mij toe jullie de zegen van bescherming te geven voor de “Jezus tot de Mensheid Kruistochtgroepen” in elke afzonderlijke locatie, wanneer zij worden opgericht.

Mijn Liefde, Mijn Zegen, Mijn geliefde leerlingen, jullie geven Mij vrede, liefde en troost in deze tijd.

Jullie geliefde Jezus