677 – Alstublieft, neem deze nieuwe Gave van Genezing die Ik Jullie thans aanbied
Dinsdag 15 januari 2013, 22.50 u.

Mijn geliefde dochter, terwijl deze missie blijft groeien en zich over de wereld zal uitbreiden, zal zij met nieuwe wonderen gepaard gaan die, in Mijn liefde en erbarmen, zullen gegeven worden aan diegenen die verschrikkelijk lijden. Toen Ik de eerste keer kwam, werd Mijn barmhartigheid verbreid naar die zielen die Mijn hulp nodig hadden.

Er zullen diegenen zijn die doordrongen zijn van ongeloof en die geteisterd zullen worden met verschrikkelijk fysiek lijden. Zij die tot Mij komen zal Ik in hun lijden verlichting schenken. Ik zal dat doen om het vuur van het geloof in hun zielen aan te wakkeren, maar het zal alleen door de macht van de Heilige Geest zijn dat zij kunnen genezen worden.

Breng Mij jullie lijden. Breng Mij jullie zorgen. Breng Mij jullie pijn. Kom tot Mij, door jullie gebeden, en Ik zal luisteren. Ik verlang jullie allen in Mijn heilige armen te nemen om jullie te beschermen.

Alstublieft, neem dit nieuwe geschenk van genezing aan dat Ik jullie nu aanbied. Het is in de vorm van een kruistochtgebed en zal jullie genezen naar geest, lichaam en ziel.

Door dit gebed verleen Ik het kostbare geschenk van genezing. Door het te bidden zullen jullie weten dat dit verzoek om hulp over jullie en over al diegenen die jullie in dit gebed insluiten, grote geschenken vanuit de Hemel laat neerkomen. Als dusdanig komt het met een bijzondere bescherming voor de vernieuwing van wie verloren zijn, die onzeker zijn over hun geloof, en die een gevoel van lusteloosheid gewaarworden.  Zij kunnen te lijden hebben onder twijfels. Zij kunnen lijden onder lichamelijke ziekten, die hun vermogen verwoesten om Mij toe te laten hun vrede, liefde en troost te schenken.

Om deze zegen tot genezing te ontvangen: bid alstublieft dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (94) – om geest, lichaam en ziel te genezen.

O lieve Jezus,

ik leg mij voor U neer, moe, ziek, in pijn en verlangend Uw stem te horen.

Laat mij aangeraakt worden door Uw Goddelijke Tegenwoordigheid,

zodat ik mag overspoeld worden door Uw Goddelijk Licht in mijn geest, lichaam en ziel.

Ik vertrouw op Uw barmhartigheid.

Ik geef mijn pijn en lijden volledig aan U over

en ik vraag dat U mij de genade zou geven om in U te vertrouwen,

zodat U mij kunt genezen van deze pijn en duisternis,

opdat ik opnieuw geheeld kan worden en opdat ik het pad van de waarheid kan volgen

en U kunt toestaan mij naar het leven in het Nieuw Paradijs te leiden.

Amen.

Jullie geloof moet jullie eerste zorg zijn. Dan, door de genade van Mijn barmhartigheid, zal Ik antwoorden op jullie verzoek om genezing, in overeenstemming met Mijn Heilige Wil.

Jullie geliefde Jezus