675 - Negeer het wanneer men jou vraagt of van jou verlangt Mijn Woorden te veranderen
Zondag 13 januari 2013, 12.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten Wie jouw Meester is. Wanneer je in alle richtingen getrokken wordt en wanneer Mijn leerlingen enorme lasten op je schouders leggen, moet jij weerstand bieden. Plaats jezelf in Mijn heilige handen, blijf alleen en vraag Mij alles te leiden.

Jij moet alleen antwoorden op Mijn stem. Gelijk welke andere stem die jou beveelt Mijn heilig werk te doen overeenkomstig hun inzichten, hun interpretaties, moet genegeerd worden.

Velen die deze zending volgen moeten begrijpen dat Mijn heilig woord niet in detail mag onderzocht, veranderd of aangepast worden om anderen goed uit te komen. Mijn woord is heilig. Aanvaard wat Ik zeg in geloof en wees tevreden. Pogingen om verborgen bedoelingen te vinden, sensatie, of speuren naar toekomstvoorspellingen, beledigen Mij.

Leer naar Mijn stem te luisteren. Laat het jullie ziel raken en wees dankbaar dat Ik jullie het geschenk verleen van Mijn intieme onderrichtingen en verlangens. Ik doe dit uit medelijden met jullie en omdat Ik jullie liefheb. Verlangen en vragen dat Ik jullie de antwoorden zou geven die jullie wensen te horen, is beledigend voor Mij.

Mijn dochter, alstublieft negeer het wanneer men jou vraagt of van jou verlangt Mijn woorden te veranderen of de betekenis van wat Ik jou zeg. Zoals Ik je vroeger al gezegd heb, heb jij niet de machtiging om dat te doen. Insgelijks wanneer die sluwe zielen moeilijke vragen stellen, waarop jij geen antwoord hebt, bewaar het stilzwijgen.

Jullie die Mij blijven op de proef stellen door Mijn heilig woord in vraag te stellen en te bekritiseren, weet dat jullie slechts arme, zwakke zondaars zijn. Het is niet dat jullie vragen stellen voor het goed van jullie ziel, wat Ik onaangenaam vind.

Maar het is jullie weigering om te aanvaarden dat Ik, Jezus Christus, ooit zou kunnen communiceren met de wereld zoals Ik dat nu doe.

Wanneer jullie Mijn woord verdraaien om het aan te passen naar jullie inzichten, zal het zonder betekenis worden. Indien jullie het vervolgens uit mekaar rukken met de bedoeling om Mijn heilige missie te trotseren waarmee Ik deze laatste generatie wil redden, zullen jullie aan de kant geschoven worden.

Mijn plan is machtig nu Ik de mensheid snel naar het pad van waarheid leid. Zij die dwalen en rondzwerven zullen achtergelaten worden. Er is nog maar net voldoende tijd om ieder van jullie te redden. Waarom verspillen jullie het? Elke minuut is kostbaar.

Sta Mij de mogelijkheid toe jullie te leiden, te onderrichten en jullie te redden. Gehoorzaamheid aan Mij, jullie Jezus, is vereist indien jullie verlangen dat Ik jullie help. Jullie kunnen Mij enkel gehoorzamen wanneer jullie je wil aan Mij overgeven. Wanneer jullie dat doen zal er in jullie ziel geen verwarring meer zijn.

Jullie Jezus