674 - Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen rangen te vernietigen, is reeds onderweg.
Zaterdag 12 januari 2013, 15.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, dit is de tijd voor de volgende fase in Mijn plan om de wereld voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk, het Nieuw Paradijs, het Koninkrijk dat door Mij, de Mensenzoon, beloofd werd.

Mijn leger moet zich nu verzamelen en zich als een geheel verenigen in gebed, want de strijd om zielen is nu verhevigd. De plannen die op wereldschaal door de  slechte groep gemaakt worden om oorlogen, moord door euthanasie en abortus te wettigen, winnen nu aan stootkracht. 

Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen rangen te vernietigen, is reeds onderweg. Die zielen met machtsposities, vooral binnen de christelijke Kerken, die de zonden  goedpraten en proberen ze in wetten te gieten, weet dit: Jullie zullen verschrikkelijk lijden. De hand van Mijn Vader zal tussenbeide komen en jullie plan vernietigen.

Want elke man of vrouw die probeert om wetten in te voeren die indruisen tegen Gods Wil,  zullen een verschrikkelijke straf tegemoet gaan. Zij zullen niet alleen neergeslagen worden, ook hun eigen naties zullen gekastijd worden.

Mijn Vader heeft genoeg verdragen. Hij zal niet langer zulke inmengingen in Zijn Schepping toestaan. De aarde zal geschud worden en iedereen zal het waarnemen. 

Wat een verdorvenheid heerst er. En wat een doortraptheid waar vreselijke gruwelen door de mensheid ingevoerd worden die God beledigen. Door deze daden zal de mens de toorn van Mijn Vader onder ogen moeten zien. Gebed, veel gebed, kan deze verdorvenheid een halt toe roepen. En het is omwille van jullie gebeden dat de goddelijke tussenkomsten om de mensheid te straffen, uitgesteld werden. Nu zullen de naties, wier regeerders gedreven worden door de geest van het kwaad, weggeveegd worden.

Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen buitengewoon lijden wanneer jullie getuige zullen zijn van de opstandige daden tegen de wetten van God. Jullie moeten in gebed blijven om de straffen van Mijn Vader te verzachten. Jullie moeten nu in elk land zoveel mogelijk gebedsgroepen oprichten om Mijn kruistochtgebeden te bidden. Zodoende zullen jullie het werk van de boosaardige groep verminderen.

Mijn geduld is oneindig, maar de mens zal gestraft worden voor zijn goddeloze daden en dat voor Mijn Tweede Komst. Die straf werd voor enige tijd uitgesteld, maar Mijn Vader zal ecologische omwentelingen toestaan ten einde zielen te zuiveren.

Hier is een belangrijke litanie om de straf van Mijn Vader te helpen verzachten.

Litaniegebed (4) om de straf van God de Vader te matigen

O Allerhoogste God,

Wij smeken U om erbarmen voor de zonden van Uw kinderen.

Wij danken U voor het geschenk van de aarde.

Wij danken U voor het geschenk van het menselijk leven.

Wij koesteren de gave van het leven.

Wij houden de gave van het leven in ere.

Wij danken U voor de gave van Uw Zoon, Jezus Christus.

Wij danken U voor de gave van Verlossing.

Wij loven Uw Goddelijkheid.

Wij geven ons volledig over aan U,

zodat Uw Heilige Wil kan volbracht worden op aarde

zoals in de Hemel.

Wij danken U voor de gave van de gewetensverlichting.

Wij danken U voor de belofte van eeuwig leven.

Wij verwelkomen het Nieuw Paradijs.

Wij smeken U alle zielen te redden,

inclusief diegenen die U een bron van ergernis zijn

en diegenen die voor U verloren zijn.

Wij danken U voor de Liefde die U al Uw kinderen betoont.

Wij danken U voor de gave van profetie.

Wij danken U voor de gave van gebed.

Wij vragen U om ons vrede en redding te verlenen.

Amen.

Mijn dochter, deze zending zal nog moeilijker worden omdat de haat tussen de mensen toeneemt en verdeeldheid brengt.

Gods trouwe leerlingen zullen verleid worden om toe te geven aan de zonden, die vermomd zullen zijn als wetten van verdraagzaamheid. Jullie moeten elke poging om de waarheid Mijn Leer de rug toe te keren, afslaan.

Wanneer jullie al jullie beproevingen in Mijn heilige handen leggen, zullen jullie deze missie om zielen te redden, veel gemakkelijker vinden.

Jullie Jezus