673 - Ik verleen hun nu de Genade van de Tranen van Liefde en BekeringOnderkant formulier
Vrijdag 11 januari 2013, 11.25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, alstublieft  hoor Mij en luister wanneer Ik Mijn pijn openbaar.  Mijn hoofd, vol doornen, wordt pijnlijk gemarteld, daar Ik de pijn van Mijn kruisiging onderga,  tweeduizend jaar na Mijn tijd op aarde.

De tijd voor Mijn Tweede Komst is zeer nabij. Moge niemand twijfelen aan Mijn belofte terug te komen. Moge niemand eraan twijfelen dat dit op elk moment kan plaatsvinden. Maak jullie zielen klaar, want de tijd is nabij. Het is veel beter om jullie te concentreren op de staat van jullie zielen, dan op de staat van jullie toekomstige voorspoed.

De pijn van de doornen wordt nu gevoeld door de leiders in de katholieke en christelijke Kerken. Zij lijden zo, nu zij gedwongen worden om doctrines te aanvaarden die hun door politieke leiders gedicteerd worden en die voortkomen uit de muil van het Beest.

Al diegenen die Mijn woord aanvallen, gegeven door deze boodschappen, moet Ik waarschuwen dat de strijd tussen God en Satan, in de eindtijd, nu plaatsvindt. Moge Mijn Vader jullie vergeven voor jullie misdragingen. Moge Hij Zijn barmhartigheid uitstorten over jullie misleide en eigenzinnige wegen, die allen de zonde vergoelijken.

De pijn van de kroon van doornen die in ondraaglijke pijn ingedrukt worden bij Mijn christelijke Kerken op aarde, herhaalt zich in deze tijd, zoals voorzegd.  De pijn van de verwerping – de verwerping van Mijn woord, Mijn bestaan en Mijn Leer – wordt gevoeld, niet alleen door Mij, maar door al die arme zielen die Mij eren, die Mijn heilig woord verkondigen en die Mij beminnen.

Mijn Hart is innig met hen verbonden in liefde en lijden. Zij zullen dat onmiddellijk weten, want Ik verleen hun nu de genade van tranen van liefde en bekering, wanneer zij dit kruistochtgebed bidden.

Kruistochtgebed (93) voor de tranen van bekering

O mijn geliefde Jezus, U bent dicht bij mijn hart.

Ik ben één met U. 

Ik bemin U. 

Ik heb U zo lief.

Laat mij Uw Liefde voelen.

Laat mij Uw pijn voelen.

Laat mij Uw Tegenwoordigheid voelen.

Verleen mij de genade van nederigheid zodat ik waardig mag zijn voor Uw Koninkrijk op aarde, zoals het is in de Hemel.

Verleen mij de genade van tranen van bekering zodat ik mij werkelijk als een echte leerling aan U kan aanbieden om U te helpen in Uw zending om elke ziel op aarde te redden, voordat U wederkomt om de levenden en de doden te oordelen.

Amen.

Ga, Mijn geliefde volgelingen.  Ik beloof dat Ik jullie de genade van de tranen van bekering zal verlenen zodat jullie waarlijk verenigd zullen worden in Mijn Heilig Hart wanneer jullie dit gebed bidden.

Mijn Hart omhelst jullie, Mijn geliefde en trouwe leerlingen. Ik bemin jullie. Ik ben nu met jullie op een manier die jullie moeilijk zullen kunnen ontkennen.

Jullie geliefde Jezus