672 - Wanneer jullie de Waarheid wegnemen of haar samendrukken, dan is zij niet langer de Waarheid. Al wat overblijft is een lege huls.
Woensdag 9 januari 2013, 10.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe vertrouwd ben Ik in de gesprekken van mensen, elke dag opnieuw, en toch ben Ik zo ver van hen verwijderd.

Velen roepen instinctief luidop Mijn Naam in momenten van gevoelsuitdrukking, zonder eigenlijk te beseffen hoe zij Mijn Naam gebruiken. Ik word niet alleen niet vereerd; er wordt Mij op geen enkele wijze eerbied betoond. Mijn Naam wordt gebruikt om anderen te vervloeken op momenten van grote onenigheid. Hoe kwetst en choqueert Mij dat, dat Ik op die manier gebruikt word.

Velen gebruiken Mijn Naam in dagelijkse conversaties, maar niet op een wijze die verwijst naar Mijn rol als de Verlosser van het menselijk ras.

Hoe graag zou Ik die atheÔsten en agnosten willen aanspreken, zodat zij zouden kunnen horen hoe zij Mijn Naam gebruiken in hun dagelijkse gesprekken. Indien het een gewoonte is, waarom gebruiken jullie dan geen andere vorm van uitdrukking? Waarom betrekken jullie Mij, als jullie Mij toch niet aanvaarden? Waarom gebruiken jullie Mij als vorm van godslastering, wanneer jullie niet geloven dat Ik besta?

Zoveel mensen verwerpen Mij als zijnde niet belangrijk in hun leven. Ik word aan de kant geschoven alsof Ik van geen belang ben.

Vele zielen die in Mij geloven, brengen hun geloof niet in praktijk. Zodoende laten zij het na hun zielen voor te bereiden. Zo velen weten niet wanneer ze van deze aarde zullen weggnomen worden naar het volgende leven en hebben een verschrikkelijke fout begaan. Want zij zijn niet geschikt om binnen te gaan in Mijn Koninkrijk.

De dag waarop de zielen zich in twee groepen gescheiden zullen zien, zal de waarheid van de toekomst hun eindelijk geopenbaard worden. Wee de mens die zich niet heeft voorbereid op die grote dag en die de tijd verkwanseld heeft die hem op aarde werd toegestaan.

Bij de anderen die geweigerd hebben om naar de waarheid te luisteren en die Mij openlijk vernederd en verworpen hebben, zal hun ontzetting niet te beschrijven zijn. Die dag zal er geween zijn, hysterie en hevige emoties wanneer die zielen zullen zien dat het pad dat zij gekozen hebben hun alleen maar naar het vuur van de hel heeft geleid.

Dit is de tijd van geestelijke vernieuwing voor zielen die gezegend zijn met de gave om te zien hoe de profetieŽn van vroeger nu in de wereld plaatsvinden, net zoals voorzegd.

Ik kijk naar de wereld en Ik zie vreselijke verwarring, omdat mensen meegezogen worden in de leugens omtrent hoe de wereld tot stand kwam - deze leugens die bedacht werden om de mensen van de waarheid weg te trekken.

Ik zie goede mensen aan wie gezegd wordt hun inzicht in Mijn Leer te verwerpen en opzij te schuiven om in de plaats daarvan zonde te aanvaarden. Vervolgens worden zij aangemoedigd om de zonde toe te juichen totdat zij er zichzelf van overtuigen dat Ik, Jezus Christus, het wel door de vingers zal zien.

De Waarheid van Mijn Leer is het wezen zelf van het Christendom. Wanneer jullie de Waarheid wegnemen of haar samendrukken, is zij niet langer de Waarheid. Al wat overblijft is een lege huls.

Het is tijd om uit te maken of jullie wel of niet bereid zijn om jullie te laten misleiden door moderne new age spiritualisme of om overtuigd stand te houden en het heilig woord van God te verdedigen. Het mag voor jullie op dit moment misschien nog niet van belang zijn, maar wanneer de dag komt, wanneer Ik kom om te oordelen, zal alleen de waarheid welkom zijn in Mijn Koninkrijk.

Wanneer jullie leugens aanvaarden, zijn jullie niet betrouwbaar. Dan zijn jullie niet waarheidlievend. Daarom zullen jullie geen genaden ontvangen. Jullie zullen als een hol vat zijn dat op de zeeŽn ronddobbert, pochend op een lading die enkel in jullie geesten bestaat. Dat vals gevoel van veiligheid zal niemand baten. Het zal jullie geen toegang verschaffen tot de sleutels van Mijn Nieuw Paradijs.

Bid elke dag, alsof morgen jullie laatste dag zou zijn, want jullie kennen de dag van Mijn Tweede Komst niet. Die zal onverwacht komen. Wanneer die dag aanbreekt, zal er maar weinig tijd zijn om terug te keren. Jullie zullen ofwel Mij aanvaarden en Mijn belofte om jullie in Mijn Koninkrijk te brengen, of jullie zullen naar de plaats gezonden worden van waar er geen terugkeer meer mogelijk is.

Jullie Jezus