671 -Luister niet naar overdreven beweringen die je mogelijks hoort omtrent het einde der tijden.
Dinsdag 8 januari 2013, 21.00u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de wereld verlang voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, dan moet Ik vragen dat al Mijn volgelingen Mij volledig vertrouwen.

Ik bemin jullie. Ik zal jullie gebeden altijd verhoren om de boosaardige daden te verzachten die door de vijanden van God in de wereld gepland worden.

Ik bescherm jullie, Mijn geliefde volgelingen. Terwijl Ik de waarheid voor jullie nooit zou verbergen, moet Ik jullie waarschuwen voor de onjuiste profetieŽn die in deze tijd door valse profeten in de wereld worden rondgestrooid en die angst teweeg brengt in de harten van  zielen.

De hand van Mijn Vader, zoals Ik jullie vroeger al verteld heb, zal op die boosaardige  mensen neerkomen die proberen om Gods kinderen van de aarde weg te nemen voordat zij klaar zijn om Mijn Koninkrijk binnen te komen.

Jullie mogen nooit toelaten dat angst jullie hoop of terreur jullie liefde verwoest. Liefde zal het kwade verwoesten. De liefde zal in de wereld toenemen en verspreid worden door Gods genade, als antwoord op de gebeden van Zijn kinderen.

Luister niet naar overdreven beweringen die jullie mogelijk horen omtrent het einde der tijden. Sta niet toe dat zulke verhalen, waarvan vele neerkomen op fictie, jullie verontrusten of jullie bang maken.

Ik, Jezus Christus, zal in Mijn barmhartigheid het kwaad verwoesten, omdat Ik de zielen nooit zal opgeven. God is Liefde. Gods macht is almachtig.

God is barmhartig. Vergeet dat nooit. 

Bid, bid, bid, want jullie mogen nooit toelaten dat jullie harten bezorgd raken wanneer gebed veel van het kwaad in de wereld kan verzachten. Geef jullie aan Mij over in liefde, hoop en vreugde en Ik zal al jullie angsten en onnodige zorgen wegnemen.

Wanneer jullie een groot feest voorbereiden zullen jullie altijd vreugdevol en opgewonden zijn. En, ondanks dat er vele storingen en moeilijke tegenslagen voor de grote dag kunnen opduiken, toch zal dat alles vergeten zijn wanneer de ochtendzon bij dageraad opgaat op die lang verwachte dag.

Zo moeten jullie uitkijken naar Mijn Tweede Komst. Terwijl het kwade dat jullie zullen zien in de voorbereidingstijd jullie zal beangstigen en afkeer opwekken, zal dat maar van korte duur zijn, want spoedig zal het allemaal vergeten zijn. 

Wees in vrede. Verlies nooit de hoop in Mijn grote barmhartigheid. Ik zal hun die Mij beminnen nooit in de steek laten.

Jullie Jezus