670 - Slechts door de Macht van God bestaan jullie. Alleen door de Liefde van God zullen jullie leven voor altijd.
Maandag 7 januari 2013, 22.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik met jou communiceer verwonder jij je er wellicht over  waarom dat lijkt als de meest natuurlijke zaak van de wereld.  

Soms vraag jij jezelf af waarom jij je niet overweldigd voelt door Mijn Tegenwoordigheid.

Ik sta dat toe, want jij zou onmogelijk voor Mijn Tegenwoordigheid staande kunnen blijven, daar je zou bezwijmen onder de macht van Mijn Licht. Toch sta Ik jou toe om vluchtig een glimp op te vangen van dit Goddelijke Licht als een bijzondere genade. Want dan pas zal jij begrijpen hoe machtig Mijn Licht, Mijn Liefde en Mijn Geest zijn.

Indien de mens slechts eventjes een fractie van Mijn goddelijke Tegenwoordigheid zou zien, zou hij zo overweldigd zijn dat hij het Licht niet zou kunnen verdragen, daar het hem zou verblinden. Dat is de afstand die de zonde stelt tussen de mens en zijn Schepper.

Wanneer Mijn Licht aan zielen getoond wordt, kunnen zij van Mij alleen dan in Mijn Koninkrijk in de armen genomen worden, wanneer zij gezuiverd zijn.

Alleen diegenen onder jullie die zich voor Mij verootmoedigen kunnen omhuld worden door het Licht van Mijn barmhartigheid. Ongeacht hoezeer jullie beweren Mij lief te hebben, jullie moeten je voortdurend  tegenover Mij verlossen, indien jullie de gave van Mijn barmhartigheid willen ontvangen.

Tot elke zondaar zeg Ik dit: Er gaat geen uur voorbij zonder dat jullie zondigen in gedachten, met jullie lippen en door jullie daden. Maar wanneer jullie je zwakheden rustig aanvaarden en vol liefde zijn voor Mij, en Ik jullie berouw kan zien, dan zal Ik jullie ongerechtigheden ogenblikkelijk vergeten.

Wanneer Ik jullie met Mijn goddelijke barmhartigheid kom bedekken, vr Mijn Tweede Komst, dan zal dat zijn om jullie de nodige zuivering te schenken zodat jullie kunnen omarmd worden en opgenomen in de veiligheid en de beschutting van Mijn goddelijk Licht. Mijn Licht zal op die dag de aarde overdekken. Velen zullen, hoewel verblind door het Licht van Mijn grote barmhartigheid, onmiddellijk Mijn hand van redding aanvaarden.

Om in het licht van Mijn barmhartigheid toegelaten te worden, moeten jullie erkennen dat de macht van God eeuwig is. Alleen door de macht van God bestaan jullie. Alleen door de Liefde van God zullen jullie voor altijd leven. Zij die het Licht verwerpen kunnen enkel duisternis vinden. Duisternis kan slechts n ding betekenen dat jullie het leven van eeuwig lijden aanvaarden dat jullie door de duivel aangeboden wordt.

Laat Mijn Licht toe jullie te beschijnen, maar eerst moeten jullie het recht verdienen om te delen in dit machtig Licht dat jullie een plaats in Mijn Koninkrijk geeft voor altijd.

Ik zegen jullie. Ik roep jullie. Kom tot Mij, onbevreesd, want Ik wacht geduldig op jullie. Indien jullie maar tot Mij zouden willen komen, dan zouden jullie de waarheid van Mijn belofte verstaan.

Jullie Jezus